Faktaboks

Administrasjonssenter
Alta
Fylke
Finnmark
Innbyggertall
21 144 (2022)
Landareal
3 653 km²
Høyeste fjell
Store Haldi (1149 moh.)
Innbyggernavn
altaværing
Målform
bokmål

Kommunevåpenet til Alta har en sølv spydspiss i blått.

Kart: Alta kommune i Finnmark
Alta kommune i Finnmark fylke.
Kart: Alta kommune i Finnmark
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Nordlyskatedralen, Alta
Nordlyskatedralen, Alta
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Alta er en kommune i Finnmark. Kommunen omfatter fastlandet omkring Altafjorden, deler av øyene Stjernøy og Seiland, og strekker seg innover fjellviddene mot Kvalsund, Porsanger og Karasjok i øst og Kautokeino i sør.

Sine nåværende grenser fikk Alta i 1964, da de tidligere Alta og Talvik kommuner ble slått sammen. Tettstedet Alta fikk bystatus i 2001.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det fem tettsteder i Alta. Tettstedene er til sammen 11,2 km².

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Alta 15 931 75 % 9,8 km²
Tverrelvdalen 457 2 % 0,4 km²
Rafsbotn 456 2 % 0,4 km²
Amtmannsnes 436 2 % 0,2 km²
Talvik 291 1 % 0,4 km²
Sum 17 571 83 % 11,2 km²

* Andelen av innbyggerne i Alta kommune som bor i tettstedet.

Natur

Altafjorden
Fjellområde ved Altafjorden
Altaelva
Elvegjelet Sautso og Altaelva ved Gabofossen
Av /Kraftmuseet.
Lisens: CC BY SA 2.0

Den vestlige delen av Alta består av ville, storslagne fjell som er rester etter Den kaledonske fjellkjeden. Høyest rager Vuorašnjárggaháldi (Haldde) på 1149 meter over havet. Den østlige delen av kommunen tilhører Finnmarksviddas grunnfjellsområde med kvartsittskifre (Altaskifer), sandstein og gabbro. Dette østlige området er gjennomskåret av dalfører med flere betydelige vassdrag. Det viktigste vassdraget er Altaelva/Álttáeatnu, som er en av Norges beste lakseelver. Altaelvas løp gjennom Šávču danner Norges mest utpregede canyon.

De største dalførene er Altadalen, Eibydalen og Tverrelvdalen. Andre viktige dalfører er Vesterdalen og Trangdalen, sidedaler til Eibydalen, og Mattisdalen, som munner ut i Kåfjordbotn innerst i Altafjorden.

Ved munningen av Altadalen, der Alta by ligger, er landskapet flatt. Dalene er frodige, med den rikeste furuskogen i Finnmark. Kysten er ofte sterkt innskåret. Øyene har de eneste forekomster av nefelin i Vest-Europa.

Klimaet er kontinentalt; tørt og varmt om sommeren, kaldt om vinteren, og lite nedbør. Om vinteren blåser det ofte utfallsvind, for det meste fra sørvest–sørøst, og bidrar til at det meste av Altafjorden holdes isfri. Høyeste midlere maitemperatur ble målt i 2013 med 8,5 °C. Høyeste temperatur for januar i Finnmark ble målt i Alta den 24. januar 2022. Minst januarnedbør i Alta kom i 2014 med 3,7 millimeter. Mest oktobernedbør kom i oktober 2013 med 85,6 millimeter.

Bosetning

Alta er Finnmarks mest folkerike kommune med 20 665 innbyggere per 1. januar 2020. Folketallet har i etterkrigstiden hatt jevn og til dels sterk vekst, spesielt fra siste halvdel av 1980-årene. Tettstedene Bossekop, Elvebakken og Bukta har vokst sammen til ett sammenhengende tettsted, Alta by. I de nederste deler av Altadalen og Tverrelvdalen er bosetningen forholdsvis tett.

Alta er ellers tynt befolket. Bebyggelsen er ellers fordelt på små grender, hovedsakelig ved fjordarmer og viker, slik som Talvik, Kåfjord og Rafsbotn.

Kart over Alta kommune
Kart over Alta kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Alta har både størst jordbruksareal og størst gjennomsnittlig bruksstørrelse blant kommunene i Finnmark. Mer enn 90 prosent av jordbruksarealet er eng. Poteter dyrkes med godt utbytte, og tidliggrønnsaker gir bra avlinger. Fra gammelt av gikk korngrensen til Alta, men korn dyrkes ikke lenger. Fiske drives vesentlig fra kommunens ytterområder både i fjordene og på kysten.

Alta er et av landets industrivekstområder (SIVA-anlegg) med mekanisk industri og brytning av Altaskifer med sliperi i Bossekop. På Stjernøy finnes Sibelco Nordics anlegg for utvinning av nefelinsyenitt. For øvrig finnes betongvarefabrikk, flere trevarefabrikker og sagbruk, meieri og handelsgartneri.

Alta har utviklet seg til å bli det viktigste handels- og servicesenter for Finnmark og Nord-Troms. I de senere år er cruiseturisme blitt en viktig næring. Med merkenavnet Nordlysbyen tilbys turistene opplevelser i arktisk miljø.

Alta er den største kraftkommunen i Finnmark, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1125 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ti kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 310 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Alta kraftverk (150 MW) som ble satt i drift i 1987 etter en omstridt utbygging, se Alta-saken.

Samferdsel

Alta

Bossekop innerst i Altafjorden, som sammen med Bukta og Elvebakken utgjør den vestre delen av Alta. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Alta er et viktig kommunikasjonssenter. E6 gir forbindelser til Kirkenes og Hammerfest, Kautokeino og til det finske og svenske veinettet via riksvei 93. Øksfjord har anløp av Hurtigruta og hurtigbåtrute til Hammerfest og den øvrige del av kommunen. Det er fergeforbindelse Øksfjord–Hasvik. Alta lufthavn hører til stamrutenettet Oslo–Kirkenes og har flere anløp daglig. Flyplassen er planlagt utvidet med forlenget rullebane.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Alta

Alta. Tallene på kartet viser til: 1) Alta kirke 2) Sykehus 3) Svømmehall/Idrettsplass 4) Flyplass 5) Alta museum/Hjemmeluft

Av /Store norske leksikon ※.

Altagård var frem til 1995 standkvarter for Alta bataljon.

Alta hører til Finnmark politidistrikt, Vestre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Finnmark regionråd sammen med Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp.

Alta kommune tilsvarer de to soknene Alta og Talvik i Alta prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Alta til Altens fogderi i Finmarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Alta

For statistiske formål er Alta kommune (per 2016) inndelt i ni delområder med til sammen 65 grunnkretser:

 • Tidligere Talvik kommune øst: Stjernøy, Seiland, Lille Lerresfjord, Store Lerresfjord, Komagfjord, Korsfjord, Nyvoll, Storekorsnes, Kongshus, Leirbotn
 • Tidligere Talvik kommune vest: Isnestoften, Tappeluft/Riverbukt, Langfjordbotn, Talvik, Vassbotnelv
 • Tidligere Alta kommune øst: Russeluft, Rafsbotn, Transfarelv, Tverrelvdalen
 • Tidligere Alta kommune vest: Kåfjord, Mathisdalen, Kvenvik, Øvre-Alta, Holmen, Eiby/Storelvdalen, Helletoppen/Bjørnhaugene, Botnelven/Fiskerelven, Raipas
 • Alta sentrum nord: Kronstad, Elvebakken, Aronnes, Sentrum, Komsa, Bukta, Amtmannsnes
 • Alta sentrum syd: Alta nye sentrum, Elvestrand, Midtbakken, Tollevik, Skaialuft, Bossekop, Gakori, Hjemmeluft
 • Kvænangen-sør: Spildra, Valanhamn/Skorpa, Nordstraum/Kjøllefjord, Badderen, Navitdalen, Abbu/Cuoika, Nabar, Nikkevarri, Sørstraumen, Navit/Sørfjord, Kvænangsbotn, Kjækan
 • Kvænangen-nord: Kviteberg/Stajord, Burfjord, Alteidet, Jøkelfjord, Mittavarre, Tverrfjord/Langnes, Segelvik/Olderfjord, Reinfjord
 • Øksfjord, Øksfjord østre, Øksfjordbotn, Øksfjord vestre, Nuvsvåg, Bergsfjorden, Silda, Langfjorden, Sandland, Loppa, Skavnakk og Brynilen.

Historikk og kultur

Helleristningene i Alta
Helleristningene i Alta
Alta Museum
Alta Museum, helleristningsfeltet ved Altafjorden

Ved Hjemmeluft, 1,5 kilometer vest for Alta tettsted, er det gjort enestående funn av helleristninger. Det er 14 områder med 3000 ristninger, de eldste opptil 6000 år gamle (Alta-ristningene). Her er også sju fortidsboplasser som er mellom 2000 og 5000 år gamle. Feltet er et av de største helleristningsfelt i verden, og er på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Alta museum ligger i tilknytning til helleristningsfeltet.

I Komsafjellet, mellom Bukta og Bossekop, er det funnet spor etter bosetning fra Komsakulturen som er 5000–10 000 år gammel.

I Kåfjord var det i perioden 1826–1878 et kobberverk i drift. Kåfjord hadde den gang flere innbyggere enn Hammerfest og var Finnmarks største sted. A/S Sulitjelma drev gruvene til de ble nedlagt i 1909.

Nordlyskatedralen ble vigslet i januar 2013. Alta Soul & Blues Festival arrangeres årlig siden 2003. Finnmarksløpet har start og målgang i Alta sentrum, der også Laksens hus ligger.

Navn

Opprinnelsen til stedsnavnet Alta er uklar. Én teori er at det er utledet av samisk alda, 'offerplass', en annen at det kommer av norrønt ǫlpt, 'svane', som heter alptir i flertall, mens en tredje teori tar utgangspunkt i finsk alaattia (lavland).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Andersen, Trygve: Dagligliv og røtter i Altafjorden, 2006.
 • Eilertsen, Sverre: Kråknes og Melsvik : to bygder i Altafjorden, 2005.
 • Nielsen, Jens Petter & Kjell Roger Eikeset: Altas historie, 1990–2003, fire bind.
 • Nielsen, Jens Petter: Altas historie, 1520–1826, ett bind
 • Thomassen, Henrik: Kvenvik – Kåfjord : historie 1603–1900, 1999.
 • Tverrelvdalens slektshistorie, andre utgave 1995.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg