Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Alta, kommune i Finnmark fylke.

Kommunen grenser til Troms, omfatter fastlandet omkring Altafjorden, deler av øyene Stjernøy og Seiland og strekker seg innover fjellviddene mot Kvalsund, Porsanger og Karasjok i øst og Kautokeino i sør.

Sine nåværende grenser fikk Alta i 1964, da de tidligere Alta og Talvik kommuner ble slått sammen. Kommunestyret har bestemt at tettstedet Alta skal kunne bruke betegnelsen by fra 2001.

Natur

Den vestlige delen av Alta består av ville, storslagne fjell som tilhører den kaledonske foldekjeden. Høyest rager Vuorašnjárgga (Haldde)  på 1149 moh. Den østlige delen av kommunen, som tilhører grunnfjellet og hovedsakelig består av kvartsittskifre, sandstein og gabbro, er gjennomskåret av dalfører med flere betydelige vassdrag Det viktigste vassdraget er Altaelva/Álttáeatnu, som er en av Norges beste lakseelver. Altaelvas løp gjennom Šávču danner Norges mest utpregede canyon.

De største dalførene er Altadalen, Eibydalen og Tverrelvdalen. Andre viktige dalfører er Vesterdalen og Trangdalen, sidedaler til Eibydalen, og Mattisdalen, som munner ut i Kåfjordbotn innerst i Altafjorden.

Ved munningen av Altadalen, der Alta by ligger, er landskapet flatt. Dalene er frodige, med den rikeste furuskogen i Finnmark. Kysten er ofte sterkt innskåret. Øyene har de eneste forekomster av nefelin i Vest-Europa.

Klimaet er kontinentalt; tørt og varmt om sommeren, kaldt om vinteren, og nedbøren er liten. Om vinteren blåser det oftest utfallsvind, oftest fra sørvest–sørøst, og bidrar til at det meste av Altafjorden holdes isfri. Høyeste midlere maitemperatur ble målt 2013 med 8,5 oC. Minst januarnedbør kom 2014 med 3,7 mm. Mest oktobernedbør kom oktober 2013 med 85,6 mm. Se også artikkelen Finnmarks klima.

Bosetning

Alta er Finnmarks mest folkerike kommune, og mens de fleste andre kommuner i fylket har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst. Spesielt sterk har veksten vært fra siste halvdel av 1980-årene.

Tettstedene Bossekop, Elvebakken og Bukta har vokst sammen til ett sammenhengende tettsted, Alta by. I de nederste deler av Altadalen og Tverrelvdalen er bosetningen forholdsvis tett. Bebyggelsen er ellers fordelt på små grender, hovedsakelig ved fjordarmer og viker, bl.a. i Talvik, senter i tidligere Talvik kommune, Kåfjord og Rafsbotn.

I Kåfjord var det et kobberverk i drift fra 1826 til 1878. Kåfjord hadde dengang flere innbyggere enn Hammerfest og var Finnmarks største sted. A/S Sulitjelma drev gruvene til de ble nedlagt 1909.

Næringsliv

Jordbruksnæringen har utviklet seg sterkt, og Alta har både størst jordbruksareal og størst gjennomsnittlig bruksstørrelse blant fylkets kommuner. Mer enn 9/10 av jordbruksarealet er eng. Poteter dyrkes med godt utbytte, og tidliggrønnsaker gir bra avlinger. Fra gammelt av gikk korngrensen til Alta, men korn dyrkes ikke lenger. Fiske drives vesentlig fra kommunens ytterområder både i fjordene og på kysten.

Alta er et av landets industrivekstområder (SIVA-anlegg). Mekanisk industri. Brytning av Altaskifer er en viktig næring med eksport til mange land. Sliperi i Bossekop. På Stjernøy finnes Sibelco Nordic as' anlegg for utvinning av nefelinsyenitt, råstoffet eksporteres for videreforedling. For øvrig finnes betongvarefabrikk, flere trevarefabrikker og sagbruk, meieri og handelsgartneri.

Alta har utviklet seg til å bli det viktigste handels- og servicesenter for Finnmark og Nord-Troms. I de senere år er cruiseturisme blitt en viktig næring. Med merkenavnet Nordlysbyen tilbys turistene opplevelser i arktisk miljø.

Alta har kraftproduksjon i Alta kraftverk (150 MW) og Kåven (3,8 MW).

Samferdsel

Alta er et viktig kommunikasjonssenter med forbindelser til Kirkenes og Hammerfest via E 6 til Guovdageaidnu-Kautokeino og til det finske og svenske veinett via Rv. 93. Fra Langfjordbotn Rv. 882 til hurtigruteanløpsstedet Øksfjord, som har bilferge til Sørøya.

Alta lufthavn hører til stamrutenettet Oslo–Kirkenes og har flere anløp daglig. Alta har også dypvannshavn.

Offentlige institusjoner

Alta svarer til sognene Alta og Talvik i Alta prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Alta lensmannsdistrikt ligger i Vestfinnmark politidistrikt og hører under Alta tingrett. Altagård var frem til 1995 standkvarter for Alta bataljon.

Historikk og kultur

Ved Hjemmeluft, 1,5 km vest for Alta tettsted, er det gjort enestående funn av helleristninger. Det er 14 områder med 3000 ristninger, de eldste opptil 6000 år gamle. Her er også sju fortidsboplasser som er 2000–5000 år gamle. Feltet er et av de største helleristningsfelt i verden, og er på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvAlta museum ligger i tilknytning til helleristningsfeltet.

I Komsafjellet, mellom Bukta og Bossekop, er det funnet spor etter bosetning fra Komsakulturen som er 5000–10 000 år gammel. 

Nordlyskatedralen ble vigslet januar 2013.

Alta kraftverk (150 MW) ble satt i drift i 1987 etter en omstridt utbygging, se Alta-saken. For øvrig bare mindre kraftproduksjon i kommunen.

Finnmarksløpet har start og målgang i Alta sentrum.

Kommunevåpenet

Våpenet (godkjent 1976) har en sølv spydspiss i blått som symboliserer Komsakulturen og ved assosiasjon til mineboret bergverksdriften i nyere tid.

Navnet

Alta kommer antagelig av finsk alaattia, 'lavland', kan også være avledet av norrønt ǫlpt, 'svane', plur. alptir.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Anbefalt litteratur

  • Andersen, Trygve: Dagligliv og røtter i Altafjorden, 2006, isbn 82-303-0762-8, Finn boken

  • Eilertsen, Sverre: Kråknes og Melsvik : to bygder i Altafjorden, [2005],Finn boken

  • Nielsen, Jens Petter & Kjell Roger Eikeset: Altas historie, 1990-2003, 4 b., isbn 82-992148-0-7, Finn boken

  • Thomassen, Henrik: Kvenvik - Kåfjord : historie 1603-1900, [1999], isbn 82-995418-0-8, Finn boken

  • Tverrelvdalens slektshistorie, 2. utg., 1995, isbn 82-993346-0-8, Finn boken

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 27.03.2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Alta

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.