Rotna, elv i Solør, Hedmark. Elva kommer fra traktene ved Evensbergklinten i Åsnes kommune, gjennomløper Rotnesjøen (260 moh.) i Grue, går i sørsørøstlig retning og danner grensen mellom Grue og Kongsvinger til riksgrensen mot Sverige. Rotna renner på svensk side under navnet Rottnan til Vänern.