Rago nasjonalpark

Rago og Sjunkhatten nasjonalparker (oransje), landskapsvernområder (grønt) og naturreservater (rødt). 
av . CC BY SA 3.0
Den gamle hengebrua over Storskogelva blir skiftet ut. Broa er en del av turstien mellom Storskogen og Lisjverrivatn i Rago Nasjonalpark.
Hengebru over Storskogelva av /Statskog SF. CC BY NC 2.0
Ragotoppen er parkens høyestepunkt og ligger på svenskegrensen
av . Gjengitt med tillatelse

Rago nasjonalpark, Sørfold kommune, Nordland, opprettet 22.01.1971, 171 000 daa.

Parken ble opprettet for å ta vare på et urørt fjellandskap av en mer fattig type. Sammen med de store østenforliggende svenske nasjonalparkene danner de en klimagradient fra kyst til innland i denne delen av landet

Landskap

Parken har en nokså enkel utforming med Storskogdalen, Storskogvatnet og Trolldalen som en markant vestgrense. Fra disse stiger landskapet ujevnt opp mot svenskegrensen. Bortsett fra de nevnte dalene er dette et nakent fjellområde med store og bratte sva mot avrundete topper i øst langs grensen. Trolldalen helt innerst i vassdraget, har navnet med sitt rette. Store steinblokker, dype kløfter og små stup skaper en helt spesiell bortkommen stemning her inne.

Sørover i parken ligger det er par større vann og mindre breer like under Ragotoppen, som med sine 1312 meter er parkens høyeste punkt.

Klima

Fuktig havklima med kjølig og fuktig sommer og mye snø

Geologi

Berggrunnen er helt dominert av granitt, som stedvis er spaltet i store nakne flak som har glitt fra hverandre. Landskapet er så bratt at de fleste løsmasser etter istiden er vasket ned i Storskogdalen. Her er det store sandmoer avsatt som elveører, den gangen da havet sto inn i dalen som en trang fjord. Oppunder Ragotoppen ligger det et lite skjerp, hvor det i 1917–1918 ble brutt blyglans, men driften stoppet av seg selv, da prisene gikk ned etter første verdenskrig.

Vegetasjon

Laksåga er hovedvassdraget i nasjonalparken. Her vokser det frodig granskog i motsetning til skrinne furuskoger i dalsidene.

av . Gjengitt med tillatelse

Opp langs Storskogdalen er det en glissen furuskog med litt bjørk i kløftene. Lange slake myrdrag preger mange åssider og flate områder omkring Storskogvatnet, et resultat av det fuktige klimaet. Nederst i dalen er det frodigere skog med vier og gråor langs elva og større furu og bjørkeskog. Skoggrensen ligger på omkring 400 meter, så store deler av parken er skogløs og naken.

Flora

Floraen er gjennomgående artsfattig på grunn av granittens hardhet og surhet foruten den høye nedbøren, En karakterplantesom lyser opp i august er rome som dekker store myrområder.

Dyreliv

Av større dyr finner vi bever, elg og jerv.

Fisk

Opprinnelig var alle fiskevannene tomme i parken, de bratte fossene sørget for det. Siden er det satt ut både røye og ørret i alle de større vannene.

Atkomst og turmuligheter

Nesten alle som besøker parken parkerer ved Lakshola, ca. 6 km langs en grusvei inn fra E6. Herfra er det god merket sti til Storskogvatnet hvor det er to åpne hytter. Stien videre går dels rett østover mot svenskegrensen og inn på det svenske stinettet. En annen sti går sørover, forbi den spektakulære Verrifossen og ned til grusveien ved Lakshola.

Det er en mindre hytte på Tjønnmoen like under Verrifossen og en liten like ved blyskjerpet inn mot svenskegrensen.

Rago grenser til de store svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og til sammen danner de et vernet område på 5 700 km2. Dette er Nordens største fredete fjellområde.

Litteratur

  • Ryvarden, L. 2010 Norges nasjonalparker, Cappelen Damm forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg