Reisaelva

Reisaelva er ei elv i Nordreisa kommune, Troms. Den kommer fra Ráisjávri (444 meter over havet) ved grensen mot Kautokeino kommune, Finnmark, renner nordvestover og faller ut i Reisafjorden litt nord for Storslett. Samlet lengde er 130 kilometer, nedbørfeltet 2706 kvadratkilometer.

Faktaboks

Også kjent som
Reisa

Ved utløpet danner Reisaelva et elvedelta. Reisautløpet naturreservat og ramsarområde ble opprettet for å verne et rikt plante- og dyreliv. Deltaet utgjør et viktig trekk- og beiteområde for sjø- og vadefugler.

Den 7. mai 1959 gikk et kvikkleireskred på vestsiden av Reisafjorden der ni mennesker mistet livet. Den 10. mai 2015 gikk et nytt skred. Elvedeltaet innerst i fjorden består av ustabile sand- og leirmasser som kan skli ut, spesielt ved byggearbeider.

Reisaelva er farbar med båt de nederste rundt 80 kilometer og lakseførende til Imofossen, 85 kilometer fra munningen. Reisavassdraget har etter Målselvvassdraget størst fangst blant vassdragene i Troms. I 2017 ble det fanget i alt 7436 kilogram laks, sjøørret og sjørøye, hvorav 85 prosent laks.

Reisavassdraget er utbygd med ett kraftverk, Kildalen, med en maskininstallasjon på 8,2 megawatt (MW) og en midlere årsproduksjon på 27,9 gigawatt timer (GWh) i 2015/2016. Det ligger i Reisaelvas bielv Kildalselva, som renner nordover gjennom Samueldalen og forener seg med Reisaelva rundt fem kilometer før munningen i Reisafjorden.

Reisavassdraget er vernet mot ytterligere kraftutbygging.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg