Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Salangen, kommune i Troms fylke, ligger rundt fjorden Salangen, dens indre del Sagfjorden samt Øvre-Salangen (Salangsdalen), som går fra fjorden til grensen mot Bardu. I Øvre-Salangen renner Salangselva. Salangen kommune omfattet 1964–77 også Lavangen.

Kommunen ligger i sin helhet innenfor de sedimentære bergartene fra kambrosilur, for det meste fyllitt og glimmerskifer. På nordsiden av Salangen finnes mindre partier med kalkstein. Det er gjort en rekke funn av malmforekomster i kommunen, de fleste av disse er jernholdige. En av forekomstene ble drevet en kort tid (1907–12), og leverte da ca. 100 000 tonn jernmalm. Høyeste fjell i kommunen er Hjerttind (1380 moh.) på grensen til Bardu og Sørreisa i nordøst.

Bosetningen i Salangen ligger forholdsvis spredt, hovedsakelig langs riksveiene. Kommunens eneste tettsted er administrasjonssenteret Sjøvegan (723 innb. 2005). I tiårsperioden 1996–2006 hadde kommunen en reduksjon i folketallet på 8,0 % mot en vekst på 1,6 % i fylket som helhet.

Kommunens viktigste næringsveier etter offentlige forvaltning og annen tjenesteyting er varehandel og hotell- og restaurantdrift, og bygge- og anleggsvirksomhet. Mye av næringsvirksomheten finner en i Salangsverket på nordsiden av Sagfjorden og i tettstedet og administrasjonssenteret Salangen ved fjordbotnen. Den viktigste beskjeftigelsen i kommunens spredte deler er jord- og skogbruk. Sjøvegan er også regionsenter for de indre deler av Sør-Troms med flere offentlige institusjoner. Av de yrkesaktive har 27 % arbeid utenfor kommunen, de fleste i nabokommunene, 3 % i Tromsø (2001).

Fra Sjøvegan er det forbindelse til E 6 via Rv. 851, som går opp Salangsdalen, eller Rv. 84 over Lavangseidet til Lapphaugen i Lavangen. Rv. 84 fortsetter nordover til Dyrøy og Sørreisa kommuner. Rv. 848 går langs nordsiden av fjorden Salangen og videre over Mjøsundbrua til øyene Andørja og Rolla i Ibestad kommune.

Sjøvegan har videregående skole.

Salangen hører til Troms politidistrikt, Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Troms regionråd sammen med Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen og Skånland.

Salangen er del av Indre Troms næringsregion sammen med Bardu, Dyrøy, Gratangen og Lavangen.

Salangen kommune tilsvarer soknet Salangen i Indre Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Salangen til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Salangen kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 14 grunnkretser: Lavangsnes, Dalen, Laberg, Masterbakken, Elvebakken, Bekkebotn, Sjøvegan 1, Sjøvegan 2, Sjøvegan 3, Seljeskog, Indregård, Medby 1, Medby 2 og Løksa/Rørbakken.

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har en skråstilt sølv sel mot en blå bakgrunn; henspiller på kommunenavnet.

Navnet er sammensatt av dyrenavnet sel og angr, ‘selfjorden’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.