Kong Harald sammen med president Xi Jinping under et norsk statsbesøk til Kina den 16. oktober 2018.

Det er i noen sammenhenger vanlig å dele ulike staters styreformer inn i monarkier og republikker, avhengig av hvem som er statsoverhode. Bildet viser Norges statsoverhode, kong Harald, sammen med Kinas statsoverhode, president Xi Jinping, under et norsk statsbesøk til Kina den 16. oktober 2018. Her hilser de to på barn med norske og kinesiske flagg, som del av den offisielle velkomstseremonien utenfor Folkets store hall i Beijing.

Kong Harald sammen med president Xi Jinping under et norsk statsbesøk til Kina den 16. oktober 2018.
Av /NTB scanpix.

Styreformen i et land eller en stat er den grunnleggende måten politikken og det politiske systemet er organisert og strukturert på.

Mer nøyaktig er styreformen i et land summen av de grunnleggende reglene, både skrevne lover og uskrevne normer og tradisjoner, som styrer de politiske institusjonene i et samfunn og de prosessene som skjer i tilknytning til dem.

I sosiologi og statsvitenskap blir betegnelser som styreform, regime, politisk system og forfatning ofte brukt som synonymer eller overlappende termer, selv om de kan ha nokså ulike konnotasjoner.

I overført betydning blir også betegnelsen styreform brukt om de grunnleggende reglene som styrer virkemåten til organisasjoner, som for eksempel kommuner, bedrifter og politiske partier.

Monarkier og republikker

Det er i noen sammenhenger vanlig å dele ulike lands ellers staters styreformer inn i monarkier og republikker, avhengig av hvem som er statsoverhode, altså om det er en monark eller en president.

Denne inndelingen kan imidlertid dekke over store forskjeller i det politiske systemet fra land til land, som for eksempel mellom Norge og Saudi-Arabia, som begge er monarkier, eller mellom USA og Kina, som begge er republikker.

Demokratier og diktaturer

Jeltsin med oligarker
Begrepet oligarki stammer fra den greske antikken, men er siden 1990-årene blitt en betegnelse på rike bedriftseiere i tidligere sovjetrepublikker som Russland og Ukraina. Oligarkene spilte en sentral rolle i Russland under Boris Jeltsins presidentperiode på 1990-tallet. Oligarkene er ikke demokratisk valgte, men har likevel ofte stor politisk makt fordi de eier viktige bedrifter og naturressurser, og dermed kontrollerer de store deler av hjemlandenes økonomi. Bildet viser president Boris Jeltsin som hilser på Russlands mest innflytelsesrike forretningsmenn. Foto fra 1998.
Jeltsin med oligarker
Av /NTB.
Bilde fra Stortinget 2010
I Norge har vi representativt demokrati med stortingsvalg hvert fjerde år.

Innenfor statsvitenskap er det derfor særlig fordelingen av makt eller autoritet i og mellom institusjonene og aktørene som er utgangspunktet for å beskrive styreformen i et land. Om det er høy grad av deltakelse fra befolkningen i utformingen av politiske beslutninger, og høy grad av åpen konkurranse om stillinger og verv som gir muligheten til å delta i politiske prosesser, kan styreformen betegnes som et demokrati eller polyarki. Om det bare er noen få som reelt sett deltar i den politiske beslutningsaktiviteten, eller det ikke er åpen konkurranse om maktposisjoner i samfunnet, kan styreformen omtales som et diktatur eller autokrati.

I et flertall av verdens stater er den grunnleggende styreformen et representativt demokrati, men det er også et varierende innslag av direkte demokrati i mange land. Som regel er makten i demokratier fordelt mellom ulike grener av statsapparatet, i henhold til maktfordelingsprinsippet.

Det er i tillegg et betydelig byråkratisk element i styreformen de fleste steder. Dette skjer fordi mye av beslutningsaktiviteten skjer på et detaljnivå, i en statsadministrasjon som styrer i detaljene på fullmakt fra overordnede myndigheter, som ofte bare utformer generelle lover og instrukser som må tolkes i hvert enkelt tilfelle.

Mange steder har styreformen også en korporativ komponent fordi interesseorganisasjoner, særlig i arbeids- og næringslivet, spiller en viktig rolle både i utformingen og iverksettingen av politiske beslutninger.

Også i diktaturer kan styreformen variere. I noen land med diktatorisk styreform har en sterk diktator samlet mye av makten på egne hender, mens det i andre land heller er slik at et statsbærende parti sitter med den viktigste makten, også makten til å bytte ut statsoverhode og regjeringssjef. I flere diktaturer er det også slik at myndighetenes makt er begrenset av tradisjoner, for eksempel en statsreligion eller en offisiell ideologi.

Enhets- og forbundsstater

Det er også vanlig å karakterisere styreformer etter den geografiske maktfordelingen.

Samfunn hvor all myndighet i prinsippet er samlet i de statlige institusjonene, kalles enhetsstater, mens samfunn hvor lavere geografiske enheter har en konstitusjonelt garantert selvstendighet, kalles føderalstater eller forbundsstater.

De skandinaviske landene, Frankrike og Italia er enhetsstater, mens blant annet Tyskland, Sveits, Canada og USA er føderalstater.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg