Term, ord eller uttrykk som inngår i et fags terminologi.