Regel, forskrift, rettesnor, bestemmelse, vedtekt; læresetning; setning som beskriver hvordan noe er.