Kjernekraft utgjorde i 2016 om lag 11,5 prosent av verdens samlede elektrisitetsforbruk. Dette tilsvarer 2,49 PWh. I 2018 var det totalt 448 kommersielle kjernereaktorer i operativ stand fordelt på 31 land. Disse utgjør en samlet kapasitet på 393 GWe som årlig produserer rundt 2 500 TWh. Til sammenligning var produksjonen i 1973 på kun 203 TWh. Reaktortypene som brukes er hovedsakelig trykkvannsreaktorer (54 %) og kokvannsreaktorer (22 %).

Verdens største produsent av kjernekraft er USA med en årlig produksjon på rundt 800 TWh, noe som dekker omtrent 20 prosent av landets forbruk av elektrisk energi. Det landet med størst andel kjernekraft er Frankrike hvor rundt 70 prosent av det totale elektriske energiforbruket blir forsynt med kjernekraft. Det er til sammen 13 land som har en kjernekraftandel på over 25 prosent.

Den største utbygging av nye kjernekraftverk pågår i Kina og Russland, som i 2018 har henholdsvis 20 og 6 reaktorer under utbygging.

Belgia (46 %), Finland (33 %), Sveits (36 %) og Sverige (38 %) har nådd de mål for utbygging av kjernekraft man har satt seg, og bortsett fra i Finland er videre utbygging stanset. Av europeiske land har Albania, Danmark, Hellas, Irland, Island, Norge og Portugal ikke kjernekraftverk og har heller ikke fattet vedtak om å ta i bruk denne energiformen. I Vest-Europa er det bare Finland og Frankrike som har reaktorer under utbygging.

Utviklingen har til nå gått i retning av å bruke stadig større reaktorer. Mens reaktorene som ble bygd i 1970 i gjennomsnitt hadde en elektrisk effekt på 180 MW, blir dagens kjernereaktorer bygd med en ytelse på rundt 1000 MW.

Det er fortsatt utstrakt forskning for å utnytte fusjonsprosessen i energiproduksjonen. Etter 2 års diskusjoner ble det i 2005 vedtatt å legge International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)– prosjektet til Cadarache i Frankrike. Etter flere forsinkelser og kostnadsoverskridelser er det ventet at eksperimentene kan starte opp i 2020. Prislappen blir nå anslått til 16 milliarder euro, som bare vil dekke det første trinnet på veien mot kommersiell utnytting av fusjon.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle land der kjernekraft inngår i landets elforsyning. Tabellen viser antall reaktorer som er i operativ stand, deres produksjonskapasitet og hvor stor andel kjernekraften utgjør av landets kraftproduksjon. Ut over disse landene er det mange, blant annet Norge, som har tatt kjernereaktorer i bruk for forskningsformål, men slike reaktorer er ikke inkludert i tabellen.

Land Ant. (2018) MWe (2018) TWh (2016) % el (2016)
USA 99 99 647 805,3 19,7
Frankrike 58 63 130 384 72,3
Japan 42 39 952 17,5 2,2
Kina 38 34 647 210,5 3,6
Russland 36 27 876 179,7 17,1
Sør-Korea 24 22 505 154,2 30,3
India 22 6 219 35 3,4
Canada 19 13 553 97,4 15,6
Ukraina 15 13 107 81 52,3
Storbritannia 15 8 883 65,1 20,4
Sverige 8 8 376 60,6 40
Tyskland 7 9 444 80,1 13,1
Spania 7 7 121 56,1 21,4
Belgia 7 5 943 41,3 51,7
Taiwan 6 4 927 30,5 13,7
Tsjekkia 6 3 904 22,7 29,4
Sveits 5 3 333 20,3 34,3
Pakistan 5 1 355 5,1 4,4
Finland 4 2 764 22,3 33,7
Ungarn 4 1 889 15,2 51,3
Slovakia 4 1 816 13,7 54,1
Argentina 3 1 627 7,7 5,6
Bulgaria 2 1 926 15,8 35
Brasil 2 1 896 15,9 2,9
Sør-Afrika 2 1 830 15,2 6,6
Mexico 2 1 600 10,3 6,2
Romania 2 1 310 10,4 17,1
Slovenia 1 626 6,1 37,2
Iran 1 916 5,9 2,1
Nederland 1 485 3,8 3,4
Armenia 1 376 2,2 31,4
SUM 448 393 053 2490
Land Ant. MWe
Kina 20 21 546
Russland 6 4 804
India 6 4 350
Sør-Korea 4 5 600
De forente arabiske emirater 4 5 600
Japan 2 2 756
Taiwan 2 2 700
USA 2 2 500
Hviterussland 2 2 388
Slovakia 2 942
Pakistan 2 2 322
Bangladesh 1 1 200
Argentina 1 27
Brasil 1 1 405
Finland 1 1 720
Frankrike 1 1 750
SUM 57 61 610

Elektrisiteten utgjør en stadig viktigere del av verdens energiforbruk med en andel som økte fra 9,4 prosent i 1973 til 17,7 prosent i 2011.

I 2017 var den samlede produksjon av elektrisk energi i verden 24,345 PWh. Den viktigste primære energikilden var kull som sto for 39,3 prosent, etterfulgt av naturgass (22,9 prosent) og vannkraft (16,0 prosent). Andre fornybare energikilder sto for 4,9 prosent. Kjernekraft utgjorde til sammenlikning 10,6 prosent av verdens kraftproduksjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.