kjernekraft i verden

I 2017 var verdensproduksjonen av elektrisk energi basert på kjernekraft 2,5 PWh (2506 TWh), noe som utgjorde 10,5 prosent av verdens totale elektrisitetsproduksjon. I 2018 var det totalt 454 kommersielle kjernereaktorer i operativ stand, med en samlet produksjonskapasitet på 398,478 GWe. Reaktorene var fordelt på 31 land.

I de siste årene har verdens produksjon av kjernekraft økt svakt fra år til år, men fremdeles ikke nådd tilbake til nivået som var før kjernekraftulykken i Fukushima i 2011. Da falt produksjonen fra 2,6 PWh i 2010 til 2,35 PWh i 2012.

Verdens største produsent av kjernekraft er USA, med en årlig produksjon på rundt 800 TWh, noe som dekker omtrent 20 prosent av landets forbruk av elektrisk energi. Det landet med størst andel kjernekraft er Frankrike, hvor rundt 70 prosent av det totale elektriske energiforbruket blir forsynt med kjernekraft. Det er til sammen 13 land som har en kjernekraftandel på over 25 prosent.

Reaktortypene som brukes, er hovedsakelig trykkvannsreaktorer (54 prosent) og kokvannsreaktorer (22 prosent). I de siste 20 årene har det skjedd en markert bedring i driftspåliteligheten til kjernereaktorene, og for 2017 var gjennomsnittlig kapasitetsfaktor for alle verdens reaktorer 81,1 prosent.

Videre utbygging

Den største utbyggingen av nye kjernekraftverk pågår i Kina og Russland, som (2018) har henholdsvis 14 og 6 reaktorer under utbygging.

I Vest-Europa har de fleste land nådd de målene for utbygging av kjernekraft man har satt seg, og bortsett fra i Finland og Frankrike er det ingen land som har reaktorer under utbygging. Av europeiske land har Albania, Danmark, Hellas, Irland, Island, Norge og Portugal ikke kjernekraftverk og har heller ikke fattet vedtak om å ta i bruk denne energiformen. I Øst-Europa foreligger det flere planer om utbygging, men de fleste prosjekter har strandet på manglende finansiering.

Utviklingen har til nå gått i retning av å bruke stadig større reaktorer. Mens reaktorene som ble bygd i 1970 i gjennomsnitt hadde en elektrisk effekt på 180 MW, blir dagens kjernereaktorer bygd med en ytelse på rundt 1000 MWe.

Arbeidet med å utvikle en fusjonsreaktor har pågått i mange år. Etter 2 års diskusjoner ble det i 2005 vedtatt å legge International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)-prosjektet til Cadarache i Frankrike. Etter flere forsinkelser og kostnadsoverskridelser er det ventet at eksperimentene kan starte opp i 2020. Prislappen blir nå anslått til 16 milliarder euro, som bare vil dekke det første trinnet på veien mot kommersiell utnytting av fusjon.

Kjernereaktorer i drift

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle land der kjernekraft inngår i landets elforsyning. Tabellen viser antall reaktorer som er i operativ stand, deres produksjonskapasitet og hvor stor andel kjernekraften utgjør av landets kraftproduksjon.

Ut over disse landene er det mange, blant annet Norge, som har tatt kjernereaktorer i bruk for forskningsformål, men slike reaktorer er ikke inkludert i tabellen.

Land Ant. (2018) MWe (2018) TWh (2017) % el (2017)
USA 99 99 647 805,7 20,1
Frankrike 58 63 130 381,9 72,6
Japan 42 39 952 29,3 3,6
Kina 38 34 647 232,8 3,9
Russland 36 27 876 190,1 17,8
Sør-Korea 24 22 505 141,3 27,1
India 22 6 219 37,9 3,2
Canada 19 13 553 95,1 14,6
Ukraina 15 13 107 80,4 55,1
Storbritannia 15 8 883 63,9 19,3
Sverige 8 8 376 63,1 39,6
Tyskland 7 9 444 72,2 11,6
Spania 7 7 121 55,6 21,2
Belgia 7 5 943 40,2 59,9
Taiwan 6 4 927 21,6 N.A.
Tsjekkia 6 3 904 26,8 33,1
Sveits 5 3 333 19,6 33,4
Pakistan 5 1 355 8,1 6,2
Finland 4 2 764 21,6 33,2
Ungarn 4 1 889 15,2 50,0
Slovakia 4 1 816 14 54,0
Argentina 3 1 627 5,7 4,5
Bulgaria 2 1 926 14,9 34,3
Brasil 2 1 896 14,9 2,7
Sør-Afrika 2 1 830 15,1 6,7
Mexico 2 1 600 10,6 6,0
Romania 2 1 310 10,6 17,7
Slovenia 1 626 6,0 39,1
Iran 1 916 6,4 2,2
Nederland 1 485 3,3 2,9
Armenia 1 376 2,4 32,5
SUM 448 393 053 2506,3

Reaktorer under oppføring (2018)

Land Ant. MWe
Kina 14 13 850
Russland 6 4 804
India 6 4 350
Sør-Korea 4 5 600
De forente arabiske emirater 4 5 600
Japan 2 2 756
Taiwan 2 2 700
USA 2 2 500
Hviterussland 2 2 388
Slovakia 2 942
Pakistan 2 2 322
Bangladesh 2 2 160
Argentina 1 27
Brasil 1 1 405
Finland 1 1 720
Frankrike 1 1 750
SUM 57 61 610

Kjernekraft sammenliknet med andre energikilder

Elektrisiteten utgjør en stadig viktigere del av verdens energiforbruk. Andelen økte fra 9,4 prosent i 1973 til 17,7 prosent i 2011.

I 2017 var den samlede produksjonen av elektrisk energi i verden 24,345 PWh. Den viktigste primære energikilden var kull, som sto for 39,3 prosent, etterfulgt av naturgass (22,9 prosent) og vannkraft (16,0 prosent). Andre fornybare energikilder sto for 4,9 prosent. Kjernekraft utgjorde til sammenlikning 10,5 prosent av verdens kraftproduksjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg