kjernekraftprod
Produksjon av kjernekraft i verden
kjernekraftprod
Lisens: CC BY SA 3.0

I 2019 var produksjonen av kjernekraft 2,7 PWh (2657 TWh), noe som utgjorde rundt 10 prosent av verdens samlede produksjon av elektrisk energi. I 2020 var det totalt 441 kommersielle kjernereaktorer i operativ stand, med en samlet produksjonskapasitet på 392 GWe (392 000 MWe). Reaktorene var fordelt på 32 land.

I de siste årene har det vært en jevn vekst i verdens samlede produksjon av kjernekraft, og er nå på samme nivået som det var før kjernekraftulykken i Fukushima i 2011. Da falt produksjonen fra 2,6 PWh i 2010 til 2,35 PWh i 2012.

Verdens største produsent av kjernekraft er USA, med en årlig produksjon på rundt 800 TWh, noe som dekker omtrent 20 prosent av landets forbruk av elektrisk energi. Det landet med størst andel kjernekraft er Frankrike, hvor rundt 70 prosent av det totale elektriske energiforbruket blir forsynt med kjernekraft. Det er til sammen 12 land som har en kjernekraftandel på over 25 prosent.

Reaktortypene som brukes, er hovedsakelig trykkvannsreaktorer (54 prosent) og kokvannsreaktorer (22 prosent). I de siste 20 årene har det skjedd en markert bedring i driftspåliteligheten til kjernereaktorene, og for 2019 var gjennomsnittlig kapasitetsfaktor for alle verdens reaktorer 82,5 prosent.

Videre utbygging

Den største utbyggingen av nye kjernekraftverk pågår i Kina, som i 2020 hadde 15 reaktorer under utbygging. Til sammen var 53 reaktorer under utbygging fordelt på 19 land.

I Vest-Europa har de fleste land nådd de målene for utbygging av kjernekraft man har satt seg, og bortsett fra i Finland, Frankrike og Storbritannia er det ingen land som er i gang med å bygge nye reaktorer. Av europeiske land har Albania, Danmark, Hellas, Irland, Island, Norge og Portugal ingen kommersielle kjernekraftverk i drift og har heller ikke fattet vedtak om å ta i bruk denne energiformen. I Øst-Europa foreligger det flere planer om utbygging, men de fleste prosjekter har strandet på manglende finansiering.

Utviklingen har til nå gått i retning av å bruke stadig større reaktorer. Mens reaktorene som ble bygd i 1970 i gjennomsnitt hadde en elektrisk effekt på 180 MW, blir dagens kjernereaktorer bygd med en ytelse på rundt 1000 MWe.

Arbeidet med å utvikle en fusjonsreaktor har pågått i mange år. Etter 2 års diskusjoner ble det i 2005 vedtatt å legge International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)-prosjektet til Cadarache i Frankrike. Etter flere forsinkelser og kostnadsoverskridelser har de innledende eksperimentene startet opp i 2020. Prislappen blir nå anslått til 16 milliarder euro, som bare vil dekke det første trinnet på veien mot kommersiell utnytting av fusjon. Prosjektet ventes å pågå frem til 2035.

Kjernereaktorer i drift

Kjernereaktorer
Kjernereaktorer i drift
Kilde: World Nuclear Association
Kjernereaktorer
Lisens: CC BY SA 3.0

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle land der kjernekraft inngår i landets elforsyning. Tabellen viser antall reaktorer som er i operativ stand, deres produksjonskapasitet og hvor stor andel kjernekraften utgjør av landets samlede kraftproduksjon.

Ut over disse landene er det mange, blant annet Norge, som har tatt kjernereaktorer i bruk for forskningsformål, men slike reaktorer er ikke inkludert i tabellen.

Land Ant. (2020) MWe (2020) TWh (2017) % el (2017)
USA 94 96 553 809,4 19,7
Frankrike 56 61 370 352,4 70,6
Kina 48 46 948 330,1 4,9
Russland 38 28 578 195,5 19,7
Japan 33 31 679 65,7 7,5
Sør-Korea 24 23 172 138,8 26,2
India 22 6 255 40,7 3,2
Canada 19 13 554 94,9 14,9
Ukraina 15 13 107 78,1 53,9
Storbritannia 15 8 923 51,0 15,6
Belgia 7 5 943 41,4 47,6
Spania 7 7 121 55,9 21,4
Sverige 7 7 740 64,4 34,0
Tsjekkia 6 3 932 28,6 35,2
Tyskland 6 8 113 71,9 12,4
Pakistan 5 1 318 9,1 6,6
Finland 4 2 794 22,9 34,7
Ungarn 4 1 902 15,4 49,2
Slovakia 4 1 814 14,2 53,9
Sveits 4 2 960 25,4 23,9
Taiwan 4 3 844 22,0 8,2
Argentina 3 1 641 7,9 5,9
Brasil 2 1 884 15,2 2,7
Bulgaria 2 2 006 15,9 37,5
Mexico 2 1 552 10,9 4,5
Romania 2 1 300 10,4 15,5
Sør-Afrika 2 1 860 13,6 6,7
Armenia 1 375 2,0 27,8
Belarus 1 1 110 0,0 0,0
Iran 1 915 5,96,0 1,8
Nederland 1 482 3,7 3,2
Slovenia 1 688 5,5 37,5
FAE 1 1 345 0,0 0,0
SUM 441 392 398 2 618,8

Kilde: World Nuclear Association

Reaktorer under oppføring (2020)

Land Ant. MWe
Kina 15 16 653
India 7 5 300
Sør-Korea 4 5 600
De forente arabiske emirater (FAE) 3 4 200
Japan 2 2 756
Russland 2 2 510
Tyrkia 2 2 400
Ukraina 2 1 900
USA 2 2 500
Storbritannia 2 3 440
Slovakia 2 942
Pakistan 2 2 200
Bangladesh 2 2 400
Belarus 1 1 194
Argentina 1 27
Brasil 1 1 405
Finland 1 1 720
Frankrike 1 1 650
Iran 1 1 057
SUM 53 59 856

Kilde: World Nuclear Association

Kjernekraft sammenliknet med andre energikilder

Elektrisiteten utgjør en stadig viktigere del av verdens energiforbruk. Andelen økte fra 9,4 prosent i 1973 til 23 prosent i 2018.

I 2018 var den samlede produksjonen av elektrisk energi i verden 26,6 PWh. Den viktigste primære energikilden var kull, som sto for 38,2 prosent, etterfulgt av naturgass (23,1 prosent) og vannkraft (16,3 prosent). Andre fornybare energikilder sto for 9,3 prosent. Kjernekraft utgjorde til sammenlikning 10,2 prosent av verdens kraftproduksjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg