Kudankulam kjernekraftverk
Kudankulam kjernekraftverk i Tamil Nadu, India
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0
Madras
Teststasjon for hurtig formeringsreaktor utenfor Kalpakkam, India.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

India har 23 kjernereaktorer i drift fordelt på åtte kjernekraftverk, med en samlet kapasitet på nesten 7 gigawatt (GWₑ) . Kjernekraft dekker om lag tre prosent av landets forbruk av elektrisk energi. Landet er inne i en periode med sterk vekst i elforbruket, og det er lagt planer for å dekke en betydelig del av den nye etterspørselen med kjernekraft.

Energiforsyning i India

Forbruket av primærenergi har økt jevnt de siste årene og var i 2017 kommet opp i 37 EJ. India er dermed verdens tredje største forbruker av energi etter Kina og USA. Dette stiller India overfor store utfordringer da rundt 30 prosent av energiforbruket er basert på import. Årlig vekst har de siste ti årene ligget på 3,5 prosent.

Veksten i elektrisitetsforbruket har vært enda sterkere med en årlig økning på 8 prosent de siste ti år. I 2019 var elektrisitetsproduksjonen 1 624 TWh, som var tilstrekkelig til å dekke eget forbruk. Med et tap i elnettet på rundt 18 prosent utgjør dette et forbruk per innbygger på rundt 1000 kWh. En tredjedel av befolkningen er ennå ikke tilsluttet elnettet. Det er ventet at forbruket per innbygger vil nå 5000–6000 kWh innen 2050. Dette vil kreve en årsproduksjon av elektrisk energi på rundt 8 000 TWh.

Mesteparten av kraftproduksjonen kommer i dag fra fossile brensler, hovedsakelig kull som står for over 72 prosent av kraftproduksjonen. Kullreservene er begrenset og i 2013 måtte landet importere 159 millioner tonn kull. Vannkraft og annen fornybar energi er også viktige kilder til kraftproduksjon, og utgjør rundt 19 prosent.

Produksjon av kjernekraft var 46,5 TWh i 2016, som tilsvarte nesten 3 prosent av landets elektrisitetsproduksjon. Landet har 23 reaktorer i drift med en samlet ytelse er på 6,8 GWₑ.

Historikk og videre utvikling

Bruk av kjernekraft i India er preget av landets manglende tilslutning til Ikke-spredningsavtalen og at landet dermed har vært ekskludert fra internasjonal handel med kjernekraftteknologi. Utviklingen av kjernekraft er derfor i stor grad gjennomført uten assistanse fra andre land. Denne isolasjonen kan forklare at landet har stått overfor flere tekniske vanskeligheter som kan ha bidratt til at reaktorene, frem til midten av 1990-tallet, hadde noen av verdens laveste kapasitetsfaktorer. Dette har nå bedret seg betydelig.

India har for tiden åtte reaktorer under utbygging. Disse vil øke kapasiteten med rundt 6 GW. Det videre programmet er ambisiøst og i stor grad basert på innenlandske ressurser. Det er lagt fram konkrete planer for 12 nye reaktorer med en samlet produksjonskapasitet på 8400 MWₑ, og disse ventes å komme under bygging i løpet av noen få år. Målet er at kjernekraft skal stå for 25 prosent av elektrisitetsproduksjonen innen 2050.

Utestengning fra internasjonal handel og krav til høy grad av selvforsyning har gjort det nødvendig for landet å bygge opp en egen uavhengig kjernebrenselsyklus. Dette omfatter utvinning av uran, produksjon av kjernebrensel og tungtvann, konstruksjon av reaktorer, reprosessering av brukt brensel og sluttbehandling av radioaktivt avfall.

Thorium

India har små forekomster av uran, men besitter verdens største reserver av thorium (se egen artikkel om thoriumressurser). Dette forhold, kombinert med kravet til høy grad av selvforsyning, gjorde at landet i sin tid valgte å satse på et langsiktig program for å etablere en kjernebrenselsyklus basert på thorium. Programmet innebærer et omfattende arbeid med å utvikle ny teknologi og nye reaktortyper. Lettelsene i handelsrestriksjonene som ble gjennomført i 2009 (se nærmere omtale i artikkel om NSG) har ikke endret denne målsettingen og landet er fremdeles innstilt på å utvikle denne teknologien. Et skritt i dette arbeidet er bygging av en prototyp for en hurtig formeringsreaktor ved Madras. Reaktoren ble gjort klar i 2015, men har ennå ikke fått tillatelse til å sette i gang. Mye utviklingsarbeid gjenstår og det er ventet at programmet vil kreve ytterligere 15–20 år før thorium vil bli brukt som kjernebrensel i noen større utstrekning.

Kjernereaktorer i India

India
Kjernekraftverk i India
Av .
Reaktor Delstat Type MWₑ I drift
Tarapur 1&2 Maharashtra GE BWR 300 1969
Rajastahn 1 Rajasthan Candu 90 1973
Rajastahn 2 Rajasthan Candu 187 1981
Rajastahn 3&4 Rajasthan PHWR 404 1999
Rajastahn 5&6 Rajasthan PHWR 404 2010
Kaiga 1&2 Karnaka PHWR 404 1999
Kaiga 3&4 Karnaka PHWR 404 2007
Kakrapar 1&2 Gujarat PHWR 404 1993
Kakrapar 3 Gujarat PHWR 630 2021
Madras1&2 Tamil Nadu PHWR 404 1984
Narora 1&2 Uttar Pradesh PHWR 404 1991
Tarapur 3&4 Maharashtra PHWR 980 2005
Kudankulam 1&2 Tamil Nadu VVER 1834 2014
SUM (23) .... .... 6849 ...

Kjernereaktorer under utbygging

Reaktor Type MWe Byggestart
Madras FBR 500 2004
Kakrapar 4 PHWR 630 2011
Rajasthan 7 PHWR 630 2011
Rajastahn 8 PHWR 630 2011
Kudankulam 3 PWR 1000 2017
Kudankulam 4 PWR 1000 2017
Kudankulam 5 PWR 1000 2021
Kudankulam 6 PWR 1000 2021
SUM (8) ... 6390 ...

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg