Kjernekraft i Sør-Korea

Sør-Korea har 24 kjernereaktorer i drift som bidrar med rundt 30 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Landet er en stor importør av energi og utbygging av kjernekraft har i lang tid vært et strategisk satsingsområde for å gjøre landet mer selvforsynt med energi.

Energiforsyning i Sør-Korea

Sør-Korea har vært gjennom en lang periode med sterk økonomisk vekst og en tilsvarende vekst i energiforbruket. Fra 1980 til 2016 økte forbruket av elektrisk energi fra 860 kWh per innbygger til cirka 10 000 kWh. I 2016 var samlet kraftproduksjon 563 TWh, hvorav kjernekraft sto for 29 prosent (162 TWh). Det største bidraget kom fra kullkraftverk med 235 TWh som utgjorde 42 prosent. Av andre energiformer bidro naturgass med 22 prosent, olje med tre prosent, vannkraft med én prosent og vind- og solenergi med én prosent.

Landet har få innenlandske energiressurser og er i stor grad avhengig av import. Rundt 85 prosent av landets forbruk av primærenergi kommer fra fossile energikilder, som i all hovedsak (98 prosent) må importeres. I 2015 utgjorde verdien av importert brensel over 20 prosent all import til landet. På denne bakgrunn har Sør-Koreas energipolitikk vært drevet av ønsket om energisikkerhet og behovet for å gjøre importavhengigheten så liten som mulig. Kjernekraften har i denne sammenheng blitt vurdert til å kunne bli det viktigste bidraget til landets produksjon av elektrisk energi.

Kjernekraft

Sør-Korea har vært medlem av IAEA siden 1957 og den første forskningsreaktoren ble gjort kritisk (se kritisk masse) i 1962. Det første kjernekraftverket kom i kommersiell produksjon i 1978, og etter det ble 8 nye reaktorer ført opp i begynnelsen av 1980-tallet.

Installert kapasitet i 2016 var på 23 GWe fordelt på 24 reaktorer (se tabell nedenfor). Med nye 4 reaktorer, som nå er under utbygging, vil kapasiteten øke til 29 GWe innen 2024. Driften av kjernekraftverkene har gitt gode resultater med en svært høy kapasitetsutnyttelse. De siste årene har kapasitetsfaktoren i gjennomsnitt ligget nær 96 prosent, som er blant de høyeste i verden. Produksjonskostnadene har også vært lave sammenlignet med mange andre land. I 2008 ble de av KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd.) beregnet til rundt 25 øre/kWh (39 won/kWh).

Landets satsing på kjernekraft er som i andre land omstridt og motstanden fikk et nytt oppsving etter Fukushima-ulykken. Lite tyder på at landet vil endre kurs i vesentlig grad. I november 2011 bekreftet regjeringen sitt program for utvikling av kjernekraft som da innebar å fullføre byggingen av seks nye reaktorer innen 2016. Ny president, som ble valgt i 2017, har imidlertid satt som mål at kjernekraften skal fases ut i løpet av 45 år.

Industriell utvikling

De første kjernekraftverkene var basert på importerte kjernereaktorer fra Canada og Frankrike. Etter hvert har Sør-Korea bygd ut sin egen kjernekraftindustri med en egenutviklet reaktor som betegnes som OPR-1000 (Optimised Power Reactor). Reaktoren er en annengenerasjons trykkvannsreaktor. Denne konstruksjonen er nå videreutviklet til en generasjon III+ reaktor som omtales som APR-1400.

Med dette som grunnlag har landet uttrykt ambisjoner om å bli en fremtidig eksportør av kjerneteknologi, og satt seg som mål å eksportere 80 kjernereaktorer innen 2030. Landet vil i så fall bli en av verdens ledende leverandører av kjerneteknologi.

Så langt har landet en avtale om å levere fire reaktorer av typen APR-1400 til De forente Arabiske Emirater. Byggearbeidet er allerede påbegynt og den første reaktoren ventes klar for drift i 2020. Salgsfremstøt er også gjort overfor land som Tyrkia, Romania, Jordan, India, Kina og Vietnam.

Kjernekraftverk i Sør-Korea

Kraftverk Reaktor MWe I drift
Hanbit 1,2 Yonggwang 2×PWR-Westinghouse 1984 1986/87
Hanbit 3,4 Yonggwang 2×PWR System 80 1964 1995/97
Hanbit 5,6 Yonggwang 2×OPR-1000 1991 2002
Hanul 1,2 Ulchin 2×PWR-Framatome 1937 1988/89
Hanul 3-6 Ulchin 4×OPR-1000 3991 1998/05
Kori 2-4 3×PWR-Westinghouse 2663 1983/86
Shin Kori 1,2 2×OPR-1000 1994 2011/12
Shin Kori 3,4 2× APR1400 2766 2016
Shin Wolsong 1,2 2×OPR-1000 1990 2012/15
Wolsong 2-4 PHWR-Candu 1951 1997
SUM 24 23 231

Kjernereaktorer under oppføring

Reaktor Type MWe Bygge-start I drift
Shin Hanul 1, Ulchin APR1400 1400 2012 2020
Shin Hanul 2, Ulchin APR1400 1400 2013 2021
Shin Kori 5 APR1400 1400 2017 2023
Shin Kori 6 APR1400 1400 2018 2024
SUM 4 5600

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg