Kjernekraft i Canada

Canada har 19 kjernereaktorer i drift som til sammen yter 13,5 GWe og bidrar med rundt 15 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Landet har utviklet en egen kjernekraftindustri med en kjernereaktor som er eksportert til flere land.

Elektrisitetsforsyningen i Canada

I forhold til folketallet er Canada en stor produsent av elektrisk energi og en betydelig del av produksjonen eksporteres til USA. I 2018 var kraftproduksjonen 647,5 TWh, hvorav 49 TWh (netto) ble eksportert til USA. Produksjonen domineres av vannkraft som bidro med 381,5 TWh. Sammen med andre fornybare energikilder som vindenergi, solenergi og bioenergi var fornybarandelen i den canadiske kraftproduksjonen 66,4 prosent, mens kjernekraft utgjorde 14,4 prosent (93,1 TWh). Kun 19 prosent var basert på fossil energi fordelt på kull (8,8 prosent/76) og naturgass (9,0 prosent). Elektrisitetsforbruket per innbygger er cirka 15 000 kWh/år, som er en av de høyeste i verden.

Industriell utvikling

Canada har utviklet sin egen type kjernereaktor basert på forskning som startet allerede i 1944. Da valgte man å utvikle en kjernereaktor basert på bruk av tungtvann som moderator. En forsøksreaktor kom i drift allerede i 1947 i provinsen Ontario. I et samarbeid mellom statlige myndigheter og canadisk industri ble Candu-reaktoren utviklet på 1950-tallet. De første prototypene kom i drift på 1960-tallet, mens den første kommersielle reaktoren startet produksjonen i 1971.

Kjernekraftindustrien i Canada er betydelig og engasjerer mer enn 21 000 mennesker. Industrien generer også en rekke indirekte arbeidsplasser som følge av oppdrag til næringslivet. Candu-reaktoren har blitt en betydelig eksportartikkel og er nå installert i 7 land: Sør-Korea (4), Romania(2), India (2), Pakistan (1), Argentina (1) og Kina (2).

Kjernereaktorer i Canada

I dag har Canada 19 kommersielle reaktorer i drift med samlet kapasitet på 13 500 MWe. Bortsett fra ett kraftverk som ligger i New Brunswick ligger samtlige reaktorer i provinsen Ontario. Alle reaktorene er av typen Candu.

Reaktor MWe I drift Stenges
Pickering A1,A4 2×515 1971 2022
Pickering B5-B8 4×516 1982-86 2024
Bruce A1-A4 4×750 1977-78 2035/36
Bruce B5-B8 4×825 1984-87
Darlington 1-4 4×881 1990-93 2025
Point Lepreau 635 1982 2037
SUM (19) 13533

Videre planer

Flere nye reaktorer er planlagt i Canada; to i Ontario, en i New Brunswick, og en, eventuelt flere mindre, reaktorer i Alberta. Særlig i Alberta er det stor interesse for å etablere en pålitelig energikilde med lave karbonutslipp som kan sørge for produksjon av damp og elektrisitet som brukes til utvinning av oljesand i provinsen. Disse planene er imidlertid stillestående, blant annet som følge av den betydelige motstanden mot kjernekraft som nå eksisterer i den canadiske opinionen. Med tanke på energiforsyning til avsidesliggende områder arbeides det med å utvikle en prototypsmå modulære reaktorer.

Uranutvinning

Canada er også kjent for å ha rike urankilder og var lenge verdens største produsent av uran – en posisjon som nå er overtatt av Kasakhstan. Kjente reserver er på 469 000 tonn uran, som utgjør 9 prosent av det som er påvist i verden. Utvinning av uran startet allerede i 1942, opprinnelig for militære formål, men er nå blitt den viktigste eksportartikkel av mineraler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg