Canada er i forhold til folketallet en stor produsent av elektrisk energi og en betydelig del av produksjonen eksporteres årlig til USA. I 2012 var kraftproduksjonen 646 TWh hvorav netto eksport til USA var 47 TWh. Kraftproduksjonen domineres av vannkraft som sto for 59 % (380 TWh), mens kjernekraft utgjorde 15 % (96,4 TWh). Den øvrige kraftproduksjonen var basert på kull (12 %) og naturgass (9,6 %). Elektrisitetsforbruket per innbygger er cirka 15 000 kWh/år, som er en av de høyeste i verden.

Canada har utviklet sin egen type kjernereaktor basert på forskning som startet allerede i 1944. Da valgte man å utvikle en kjernereaktor basert bruk av tungtvann som moderator. En forsøksreaktor kom i drift allerede i 1947 i provinsen Ontario. I et samarbeid mellom statlige myndigheter og kanadisk industri ble Candu-reaktoren utviklet på 1950-tallet. De første prototypene kom i drift på 1960-tallet, mens den første kommersielle reaktoren startet produksjonen i 1971. I dag har Canada 19 kommersielle reaktorer i drift med samlet kapasitet på 13 500 MWe. Bortsett fra ett kraftverk som ligger i New Brunswick ligger samtlige reaktorer i provinsen Ontario. Alle reaktorene er av typen Candu.

Kjernekraftverk i Canada
Reaktorer Ytelse
 antall [MWe]
Pickering     6  3 094
Bruce     8  6 300
Darlington     4  3 524
Point Lepreau     1     635
SUM   19 13 553

Kjernekraftindustrien i Canada er betydelig og engasjerer mer enn 21 000 mennesker. Industrien generer også en rekke indirekte arbeidsplasser som følge av oppdrag til næringslivet. Candu-reaktoren har blitt en betydelig eksportartikkel og er nå installert i 7 land: Sør-Korea (4), Romania(2), India (2), Pakistan (1), Argentina (1) og Kina (2).

Flere nye reaktorer er planlagt i Canada; to i Ontario, en i New Brunswick, og en, eventuelt flere mindre, reaktorer i Alberta. Særlig i Alberta er det stor interesse for å etablere en pålitelig energikilde med lave karbonutslipp som kan sørge for produksjon av damp og elektrisitet som brukes til utvinning av oljesand i provinsen. Disse planene er imidlertid stilt i bero, blant annet som følge av den betydelige motstanden mot kjernekraft som nå eksisterer i den kanadiske opinionen.

Canada er også kjent for å ha rike urankilder og var lenge verdens største produsent av uran - en posisjon som nå er overtatt av Kasakhstan. Kjente reserver er på 469 000 tonn uran, som utgjør 9 % av det som er påvist i verden. Utvinning av uran startet allerede i 1942, opprinnelig for militære formål, men er nå blitt den viktigste eksportartikkel av mineraler.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.