Strømledninger som går ut fra Sizewell kjernekraftverk i Suffolk

Sizewell av Rodney Burton . Gjengitt med tillatelse

Storbritannia har 15 kjernereaktorer i drift som til sammen bidrar med rundt 21 prosent av landets produksjon av elektrisk energi. De fleste av reaktorene er av eldre dato og må snart skiftes ut. Da landets kullkraftproduksjon også skal avvikles, står landet overfor store utfordringer med å bygge ut ny produksjonskapasitet de nærmeste årene.

Storbritannia har vært en pioner i å utvikle kjerneenergi for sivile formål. Det gjelder både utvikling av kjernereaktorer til bruk for kraftproduksjon, og teknologi og anlegg som er nødvendig for å kunne gjennomføre en fullstendig brenselsyklus i egen regi. For å gjennomføre myndighetenes kjernekraftprogram ble det statlige foretaket United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) etablert i 1954. I 1956 ble verdens første kommersielle kjernekraftverk, Calder Hall, koplet til elnettet. Reaktoren var en såkalt magnoxreaktor som opprinnelig var utviklet for militære formål, men som nå ble tilpasset for bruk i elforsyningen. Reaktortypen ble senere etterfulgt av en mer moderne utgave kalt AGR, som står for Advanced Gass-cooled Reactor. Av dagens 15 reaktorer er 14 av denne typen, og alle reaktorene kom i drift i perioden 1976-89. I 1995 ble den første trykkvannsreaktoren, som er den mest brukte reaktortypen i dag, installert. 

I 1955 ble det tatt et initiativ til å utvikle en kommersiell formeringsreaktor som i en periode var i kommersiell drift i Dounreay kjernekraftverk. Det er også gjort flere forsøk på å utvikle nye termiske reaktorer, men ikke noe av dette arbeidet har ført frem til nye kommersielle produkter. Det britiske forsknings- og utviklingsarbeidet innen kjernekraft kan ikke sies å ha vært en udelt suksess og etter 1980 ble forskningsarbeidet i stor grad trappet ned.

Storbritannia har opprettet sin egen industri for produksjon av kjernebrensel og opparbeiding av brukt brensel. Mest kjent er anlegget for opparbeiding av kjernebrensel i Sellafield (THORP - Thermal Oxide Reprocessing Plant). Byggingen av anlegget ble påbegynt i 1970, men ikke fullført før i 1994. Kommersiell drift kom i gang fra 1997.

På sitt høyeste (på 1990-tallet) har kjernekraften i Storbritannia bidratt med cirka 26 prosent av landets produksjon av elektrisk energi, men blant annet på grunn av at flere eldre kraftverk er nedlagt uten å ha blitt erstattet med nye reaktorer, er kjernekraftens andel nå sunket til 21 prosent. Landets kraftproduksjon domineres av fossile energikilder som kull og naturgass. I 2015 var landets samlede kraftproduksjon på 338 TWh hvorav 100 TWh (29,5 %) var gasskraft og 76 TWh (23 %) kullkraft. Landets 9 kjernekraftverk bidro med 70 TWh (21 %). Øvrig produksjon var basert på fornybar energi med en andel på  25 prosent. I tillegg importerte landet 21 TWh elektrisk energi, hovedsakelig fra Frankrike og Nederland

Kraftverk Reaktor MWe I drift Status
Calder Hall Magnox 4 × 49 1956- 2003 Nedlagt
Chapelcross Magnox 4 × 48 1959-2004 Nedlagt
Berkeley Magnox 2 × 138 1962-1989 Nedlagt
Bradwell Magnox 2 × 123 1962-2002 Nedlagt
Dounreay DFR    FBR   11 1962-1977 Nedlagt
Windscale     AGR   24 1963-1981 Nedlagt
Hunterston A Magnox 2 × 430 1964-1990 Nedlagt
Dungeness A Magnox 2 × 225 1965-2006 Nedlagt
Hinkley Point A Magnox 2 × 235 1965-2000 Nedlagt
Trawsfynydd Magnox 2 ×195 1965-1991 Nedlagt
Sizewell A Magnox 2 × 210 1966-2006 Nedlagt
Oldbury Magnox 2 × 217 1967-2012 Nedlagt
Winfrith SGHWR    92 1968-1990 Nedlagt
Dounreay PFR    FBR   234 1976-1994 Nedlagt
Wylfa  Magnox 2 × 490 1971-2015 Nedlagt
Dungeness B    AGR 2 × 520 1983-2028 I drift 
Hartlepool    AGR 2 × 595 1983-2024 I drift
Heysham A    AGR 2 × 580 1983-2019 I drift
Heysham B    AGR 2 × 610 1988-2023 I drift
Hinkley_Point_B    AGR 2 × 430*) 1976-2023 I drift
Hunterston B     AGR 2 × 480*) 1976-2023 I drift
Torness    AGR 2 × 595 1988-2023 I drift
Sizewell B    PWR   1 188 1995-2035 I drift
SUM (i drift) ...   8 808

 *) Reaktorene var opprinnelig dimensjonert til 610 MW, men er av driftsmessige hensyn nå nedgradert.

Storbritannia står overfor en omfattende fornyelse av sitt produksjonssystem for elektrisk energi. Landets kullkraftverk er gamle og nedslitte og tilfredsstiller ikke dagens miljøstandarder. De fleste kjernekraftverkene er også av eldre dato og fem av dem skal være faset ut innen 2023. Den britiske regjering antar derfor at det vil være nødvendig å bygge ut ny produksjonskapasitet i størrelsesorden 60 GWe innen 2025. Det legges her til grunn at 35 GWe skal komme fra fornybare energikilder, men samtidig forventes det at kjernekraft vil utgjøre en betydelig del av de resterende 25 GWe, dog uten at noe bestemt mål er fastsatt.

Selv om regjeringen i London er positivt innstilt til fortsatt bruk av kjernekraft, er motstanden stor både i Skottland og Wales. Dessuten legger regjeringen til grunn at utbyggingen av kjernekraft skal ledes og finansieres fra det private markedet. I den forbindelse har flere utenlandske aktører meldt sin interesse. Det gjelder i første rekke det franske energiselskapet EDF Energy og det statlige, kinesiske selskapet CGN (China General Nuclear Group).  Imidlertid har den usikkerhet som fremdeles knyttes til kjernekraftens fremtid, både når det gjelder økonomi og politisk legitimitet, krevd supplerende incentiver fra myndighetene for at prosjekter skal bli realisert. Det gjelder for eksempel utbyggingen av det nye kraftverket Hinkley Point C.

Utbygger Anlegg Reaktor MWe (brt) Bygg-start I drift
EDF Energy Hinkley Point C EPR    3340 2019 2026
EDF Energy Sizewell 2×EPR?    3340 ... ???
Horizon Wylfa Newydd ABWR    2760 2019 2025
Horizon Oldbury 2×ABWR    2760 ... <2030
NuGeneration Moorside AP1000    3405 ... 2025?
CGN Bradwell Hualong1    2300 ... ...
SUM ...      11 17 900 ... ...

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.