Kjernekraft i Ungarn

I 2016 var produksjonen av elektrisk energi i Ungarn 32 TWh, hvorav halvparten var kjernekraft (16 TWh). Gasskraft sto for 6 TWh, mens kullkraft utgjorde 6 TWh. Samtidig importerte landet 18 TWh, noe som betyr at kjernekraften i dag utgjør rundt en tredel av landets forbruk av elektrisk energi.

Utbyggingen av kjernekraft i Ungarn har skjedd i samarbeid med tidligere Sovjetunionen. Den startet allerede i 1959 da den den første forskningsreaktoren ble gjort kritisk. Landets første kommersielle kjernereaktor ble lagt ved Paks som ligger 100 km sør for Budapest. Reaktoren kom i produksjon i 1982, og den ble i løpet av 5 år etterfulgt av 3 nye reaktorer.

Reaktorene ble bygd for en netto ytelse på 440 MW e, men i perioden 2002 til 2009 ble reaktorene oppgradert slik at de nå yter rundt 470 MWe.

Levetiden til reaktorene ble opprinnelig satt til 30 år. Dette tilsier at de første reaktorene skulle vært skiftet ut allerede, men da en teknisk gjennomgang av reaktorene ble gjennomført i 2000, fant man ingen sikkerhetsmessige hindringer mot å forlenge levetiden med 20 år, som nå er iverksatt for samtlige reaktorer.

Etter myndighetenes mening ligger produksjonskostnadene for kjernekraft betydelig lavere enn for andre kraftgenereringsformer. Paks kjernekraftverk produserer kraft til en kostnad som er beregnet til 3,6 eurocent/kWh (ca. 30 øre/kWh). Regjeringen planlegger derfor å øke andelen kjernekraft til rundt 60 prosent. I første omgang tar regjeringen sikte på å utvide kapasiteten med to nye reaktorer og en prosess for å vurdere aktuelle reaktortyper ble satt i gang for noen år siden. Prosessen endte til slutt med en avtale med Rosatom, som innebærer at Russland sørger for 80 prosent av finansieringen. Den første nye reaktoren vil komme i drift rundt 2026. Det er også gjort avtaler med Russland i tilknytning til drift, vedlikehold og brenselforsyning. Anskaffelsen av to nye reaktorer har bred støtte i det ungarske parlamentet, men nabolandet Østerrike har protestert og brakt saken inn for Europakommisjonen.

Kjernereaktorer i Ungarn
Reaktor Type MWe I drift Stenges
Paks 1 VVER-440 470 1982 2032
Paks 2 VVER-440 473 1984 2034
Paks 3 VVER-440 473 1986 2036
Paks 4 VVER-440 473 1987 2037
Sum i drift 4 1 889
Planlagte: Byggstart I drift
Paks 5 VVER-1200 1 200 2022 2026
Paks 6 VVER-1200 1 200 ... 2027
Sum planlagt 2 2 400

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg