Kjernekraft i Tsjekkia

Tsjekkia har to kjernekraftverk som står for rundt 1/3 av landets produksjon av elektrisk energi. I 2013 var kraftproduksjonen 87 TWh, hvorav 44 TWh var kullkraft, mens 30,7 TWh var kjernekraft. De tsjekkiske myndigheter har lagt fram planer for en fortsatt satsing på kjernekraft. Opinionen i Tsjekkia er også i favør av kjernekraft. Senest i 2008 viste en meningsmåling at 64 % støtter bruken av kjernekraft for å møte fremtidens energibehov.

Arbeidet med å bygge landets første kjernekraftverk, Bohunice, startet så tidlig som i 1958 i det som den gang var Tsjekkoslovakia, men som senere ble en del av Slovakia. Reaktoren var en gasskjølt tungtvannsreaktor som ble kalt KS-150 og hadde en ytelse på 110 MW e. Arbeidet ble utført av Skodaverkene, men konstruksjonen var hentet fra den tidligere Sovjetunionen. Etter flere uhell ble reaktoren stengt ned i 1977.

De to kjernekraftverkene som er i drift i dag, Temelin og Dukovany, ligger begge sør i landet. Reaktorene i Dukovany kom i produksjon i perioden 1985-87. Reaktorene er av typen VVER som er en russisk trykkvannsreaktor.

Arbeidet med landets andre kjernekraftverk, Temelin, startet i 1982. Kraftverket var opprinnelig planlagt med fire reaktorer av typen VVER-1000, men da landet ble demokratisk i 1989 bestemte den nye regjeringen å sløyfe de to siste reaktorene. Til tross for enkelte protester ble arbeidet med enhet 1 og 2 videreført. Det ble til slutt valgt en russisk reaktor, men kontrollsystemet ble levert av Westinghouse. Reaktorene kom i drift i 2000 og 2003. Kraftverket leverer også noe fjernvarme til omkringliggende byer. Temelin ligger bare 50 km fra landets sørlige grense, noe som har utløst bekymringer i nabolandet Østerrike.

Det er kraftselskapet CEZ som eier og drifter begge kjernekraftverkene. Selskapet er nærmere 70 % eid av staten. I 2011 ble det lagt frem planer om en omfattende økning av produksjonskapasiteten slik at kjernekraften skulle dekke 60 % av landets kraftproduksjon. I henhold til reviderte planer som ble lagt fram i 2012 er ambisjonene nå senket, men fremdeles tas det sikte på at rundt 50 % av kraftproduksjonen skal være basert på kjernekraft innen 2025. Arbeidet med å bestille nye reaktorer har imidlertid stoppet opp. En beslutning om å bestille to nye reaktorer i Temelin-kraftverket ble tatt allerede i 2004. Flere tilbud er mottatt, men fremdeles er ingen konkrete avgjørelser fattet. Nye tilbud er ventet tidlig i 2015, der også Sør-Korea og Kina har annonsert at de vil delta i konkurransen. Byggestart ventes nå i 2019.

Kjernereaktorer i Tsjekkia
Reaktor Type MWe I drift Stenges
Dukovany-1 PWR 471 1985 2025
Dukovany-2 PWR 427 1986 2026
Dukovany-3 PWR 471 1986 2026
Dukovany-4 PWR 471 1987 2027
Temelin-1 PWR 963 2000 2020
Temelin-2 PWR 963 2003 2022
Temelin-3 1 200 2026?
Temelin-4 1 200 2028?
Sum i drift 6 3 766

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg