Kjernekraft i Tsjekkia

Kjernekraftverk i Tsjekkia
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Tsjekkia har to kjernekraftverk i drift som står for rundt 1/3 av landets produksjon av elektrisk energi. Landets myndigheter tar sikte på å øke andelen kjernekraft til 50 prosent.

Elektrisitetsforsyning i Tsjekkia

I 2016 var kraftproduksjonen 83 TWh (terawattimer), hvorav 45 TWh var kullkraft, mens 24 TWh var kjernekraft. Bidraget fra fornybar energi var 8 TWh, i hovedsak fra biobrensel. Per capita er det årlige forbruket av elektrisk energi rundt 5 300 kWh.

Arbeidet med å bygge landets første kjernekraftverk, Bohunice, startet så tidlig som i 1958 i det som den gang var Tsjekkoslovakia, men som senere ble en del av Slovakia. Reaktoren var en gasskjølt tungtvannsreaktor som ble kalt KS-150 og hadde en ytelse på 110 MWe. Arbeidet ble utført av Skodaverkene, men konstruksjonen var hentet fra den tidligere Sovjetunionen. Etter flere uhell ble reaktoren stengt ned i 1977.

De to kjernekraftverkene som er i drift i dag, Temelin og Dukovany, ligger begge sør i landet. Reaktorene i Dukovany kom i produksjon i perioden 1985–1987. Reaktorene er av typen VVER som er en russisk trykkvannsreaktor.

Arbeidet med landets andre kjernekraftverk, Temelin, startet i 1982. Kraftverket var opprinnelig planlagt med fire reaktorer av typen VVER-1000, men da landet ble demokratisk i 1989, bestemte den nye regjeringen å sløyfe de to siste reaktorene. Til tross for enkelte protester ble arbeidet med enhet 1 og 2 videreført. Det ble til slutt valgt en russisk reaktor, men kontrollsystemet ble levert av Westinghouse. Reaktorene kom i drift i 2000 og 2003. Kraftverket leverer også noe fjernvarme til omkringliggende byer. Temelin ligger bare 50 km fra landets sørlige grense, noe som har utløst bekymringer i nabolandet Østerrike.

Det er kraftselskapet CEZ som eier og drifter begge kjernekraftverkene. Selskapet er nærmere 70 prosent eid av staten.

Utbygging av ny produksjonskapasitet

De tsjekkiske myndigheter har lagt fram planer for en fortsatt satsing på kjernekraft. Opinionen i Tsjekkia er også i favør av kjernekraft. Senest i 2008 viste en meningsmåling at 64 prosent støtter bruken av kjernekraft for å møte fremtidens energibehov.

I 2011 ble det lagt frem planer om en omfattende økning av produksjonskapasiteten slik at kjernekraften skulle dekke 60 prosent av landets kraftproduksjon. Ambisjonene ble imidlertid senket i henhold til reviderte planer som ble lagt fram i 2012. I 2015 ble det lagt frem nye planer for energiforsyningen som tok utgangspunkt i de forpliktelser landet har overfor EU om å redusere utslippene av klimagasser. Andelen kullkraft skal reduseres til 21 prosent mens andelen fornybar energi økes til 25 prosent. Innen 2040 skal rundt 50 prosent av landets kraftproduksjon dekkes med kjernekraft.

Arbeidet med å bestille nye reaktorer har imidlertid stoppet opp. En beslutning om å bestille to nye reaktorer i Temelin-kraftverket ble tatt allerede i 2004. Flere tilbud er mottatt, men fremdeles er ingen konkrete avgjørelser fattet. Nye tilbud fra blant annet Sør-Korea og Kina har kommet inn, men myndigheten har ennå ikke funnet ut hvordan anleggene skal finansieres.

Kjernereaktorer i Tsjekkia
Reaktor Type (VVER-) MWe I drift Lisens til
Dukovany-1 440/V-213 468 1985 ubestemt
Dukovany-2 440/V-213 471 1986 ubestemt
Dukovany-3 440/V-213 468 1986 ubestemt
Dukovany-4 440/V-213 471 1987 ubestemt
Temelin-1 1000/V-320 1028 2000 2020
Temelin-2 100/V-320 1026 2003 2022
SUM 6 3932

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg