Kjernekraft i Nederland

Nederland har én kjernereaktor i drift som bidrar med rundt tre prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Et tidligere vedtak om å fase ut kjernekraft er omgjort.

Nederland har en lang tradisjon med å forske på kjerneenergi, men i dag spiller kjernekraften en svært beskjeden rolle. Av en total produksjon av elektrisk energi på 117 TWh i 2017 var bare 3,4 (3 prosent) TWh kjernekraft, mot 59 TWh (51 prosent) gasskraft, 34 TWh (29 prosent) kullkraft og rundt 17 TWh (14,5 prosent) kraft basert på fornybar energi. Netto import var 3,5 TWh. Forbruket per capita var i 2017 rundt 6 200 kWh.

Nederlands interesse for bruk kjerneenergi til sivile formål går tilbake til 1930-tallet. Under krigen ble store lagre av naturlig uran, som landet hadde opparbeidet for dette formål, holdt skjult for okkupantene. Dette uranet ble for øvrig senere grunnlaget for et samarbeid med IFE (tidligere IFA) om den norske tungtvannsreaktoren i Halden. Arbeidet med landets første forskningsreaktor, Dodewaard, begynte i 1955. Forskningens mål var å vise at kjernekraft kunne erstatte fossil energi, men forskningsreaktoren ble lagt ned i 1997.

Nederlands eneste kommersielle kjernekraftverk er Borssele som kom i drift i 1973. Kraftverket omfattet en trykkvannsreaktor med en ytelse på 452 MW e, men i 2006 ble den oppgradert til 485 MWe.

I 1994 bestemte det nederlandske parlamentet at reaktoren skulle fases ut i 2003, men dette ble senere omgjort av en ny regjering. Først ble nedleggelsen utsatt til 2013, men i 2006 ble det bestemt at reaktoren skulle opprettholde driften til 2034.

Etter valget i 2010 signaliserte den nye regjeringen at den stilte seg positiv til å utvide kapasiteten med nye kjernereaktorer. Regjeringen mente blant annet at ny kjerneenergi er nødvendig for å kunne redusere utslippene av CO 2 og minske importavhengigheten av energi. En ny reaktor måtte imidlertid være av typen tredjegenerasjonsreaktor som har en høy grad av innebygd sikkerhet, som for eksempel Arevas EPR.

Forslag om å bygge en ny reaktor ble først fremmet av eierne av Borssele-kraftverket i 2008. Reaktoren skulle ha en kapasitet i størrelsesområdet 1000–1600 MWe. Arbeidet med å fullføre dette prosjektet er imidlertid stoppet opp.

Kjernereaktorer i Nederland
Reaktor Type MWe I drift Stenges
Borssele 1 PWR 485 1973 2033
Borssele 2 (planlagt) PWR 1000–1600 kansellert

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg