Kjernekraft i Romania

I Romania utgjør kjernekraft rundt 17 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Myndighetene stiller seg generelt positive til en ytterligere utvikling av kjernekraften i Romania, men arbeidet med å bygge nye kjernereaktorer har stoppet opp.

I 2016 var kraftproduksjonen 65 TWh. Kraftproduksjon basert på fossile energikilder, for det meste brunkull, utgjorde 40 prosent. Den viktigste fornybare energikilden var vannkraft som bidro med 28 prosent, mens sol- og vindenergi sto for 13 prosent.

De første planene for et kjernekraftverk ble lagt allerede på slutten av 1970-tallet. Et område ved Cernavodă ble pekt ut som et egnet sted og valget av kjernereaktor falt på den kanadiske Candu-reaktoren, etter en hard konkurranse med den russiske VVER-reaktoren. Arbeidet med å bygge den første reaktoren startet i 1980, men flere forsinkelser medførte at reaktoren ikke kom i drift før i 1996. Etter de opprinnelige planene skulle det bygges til sammen 5 reaktorer og arbeidet med enhetene 2-5 ble påbegynt 1982. Imidlertid ble det i 1991 bestemt å utsette fullføringen av disse enhetene da man ønsket å konsentrere seg om enhet 1. Først i 2000 ble det bestemt å gi fullføringen av enhet 2 høy prioritet. Denne enheten kom i drift i 2007. Romania har nå to reaktorer i drift med en samlet ytelse på 1310 MW e.

I 2002 ble det gjort forsøk på å gjenoppta arbeidet med enhet 3 og senere, i 2006, ble også arbeidet med enhet 4 gjenopptatt. Vanskeligheter, blant annet knyttet til finansieringen, har forsinket fremdriften i byggearbeidet. I 2014 ble det inngått en endelig avtale med CGN (China General Nuclear Power Group) om å fullføre enhet 3 og 4. Reaktorene vil bli en oppdatert versjon av Candu 6. Siden CGN ikke har erfaring med Candu-teknologien, blir arbeidet utført i samarbeid med Candu Energy Inc. Reaktorene ventes tidligst å komme i drift i henholdsvis 2021 og 2022.

Når det gjelder fullføringen av enhet 5, ble det bestemt at ytterligere kapasitet heller bør bygges ut et annet sted. De bygningskonstruksjoner som allerede er etablert vil i stedet bli brukt til andre formål. Regjeringens plan er nå å bygge et kjernekraftverk nummer 2 i Transilvania. Kraftverket vil ha en samlet kapasitet på 2 400 MWe fordelt på enten to eller fire reaktorer. Bygningsarbeidet er ventet å starte opp etter 2020. Areva har blitt forespurt om å bidra med planleggingen med sikte på at kraftverket kan komme i drift fra 2030.

Kjernereaktorer i Romania
Reaktor Modell MWe I drift
Cernavodă 1 Candu 6 655 1996
Cernavodă 2 Candu 6 655 2007
Under bygging:
Cernavodă 3 Candu 6 720 2021?
Cernavodă 4 Candu 6 720 2022?
Sum (i drift) 1 310

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg