Kjernekraft i Romania

Kjernekraftverk i Romania
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Romania har to kjernereaktorer i drift som bidrar med rundt 19 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Myndighetene stiller seg generelt positive til en ytterligere utvikling av kjernekraften i Romania, men arbeidet med å bygge nye reaktorer har stoppet opp.

I 2019 var kraftproduksjonen 59,6 TWh. Kraftproduksjon basert på fossile energikilder, for det meste brunkull, utgjorde 38 prosent. Den viktigste fornybare energikilden var vannkraft som bidro med 27 prosent, mens sol- og vindenergi sto for 14 prosent.

Utbygging av kjernekraft

De første planene for et kjernekraftverk ble lagt allerede på slutten av 1970-tallet. Et område ved Cernavodă ble pekt ut som et egnet sted og valget av kjernereaktor falt på den kanadiske Candu-reaktoren, etter en hard konkurranse med den russiske VVER-reaktoren. Arbeidet med å bygge den første reaktoren startet i 1980, men flere forsinkelser medførte at reaktoren ikke kom i drift før i 1996. Etter de opprinnelige planene skulle det bygges til sammen 5 reaktorer og arbeidet med enhetene 2–5 ble påbegynt 1982. Imidlertid ble det i 1991 bestemt å utsette fullføringen av disse enhetene da man ønsket å konsentrere seg om enhet 1. Først i 2000 ble det bestemt å gi fullføringen av enhet 2 høy prioritet. Denne enheten kom i drift i 2007.

Romania har nå to reaktorer i drift med en samlet ytelse på 1440 MWₑ. Reaktorene blir driftet av det statlige kraftselskapet SNN (Societatea Nationala Nuclearelectric).

Kjernereaktorer i Romania

Reaktor Modell MWₑ I drift
Cernavodă 1 Candu 6 720 1996
Cernavodă 2 Candu 6 720 2007
Sum 1 440

Videre utvikling

I 2002 ble det gjort forsøk på å gjenoppta arbeidet med enhet 3, og senere i 2006 ble også arbeidet med enhet 4 gjenopptatt. Vanskeligheter, blant annet knyttet til finansieringen, har forsinket fremdriften i byggearbeidet. I 2014 ble det inngått en endelig avtale med CGN (China General Nuclear Power Group) om å fullføre enhet 3 og 4, men denne avtalen ble opphevet av den rumenske regjeringen i 2020. Senere ble det kunngjort at det blir USA som skal finansiere byggingen av enhet 3 og 4. Det ventes nå at byggearbeidet kan starte i 2024 med sikte på ferdigstillelse i 2031.

Når det gjelder fullføringen av enhet 5, ble det bestemt at ytterligere kapasitet heller bør bygges ut et annet sted. De bygningskonstruksjoner som allerede er etablert vil i stedet bli brukt til andre formål. Regjeringens plan er nå å bygge et kjernekraftverk nummer 2 i Transilvania. Kraftverket vil ha en samlet kapasitet på 2 400 MWₑ fordelt på enten to eller fire reaktorer. Bygningsarbeidet er ventet å starte opp etter 2020. Areva har blitt forespurt om å bidra med planleggingen med sikte på at kraftverket kan komme i drift fra 2030.

Romania er utpekt som vertsland for oppføring av et demonstrasjonsanlegg for en ny avansert blykjølt hurtigreaktor. Reaktoren vil bli ført opp i Mioveni, nær Pitesti i den sørlige delen av Romania. Anlegget inngår i et samarbeidsprosjekt som går under navnet ALFRED, og som gjennomføres i regi av EU.

I mars 2019 signerte SNN en intensjonsavtale med NuScale Power med sikte på å bygge en ny reaktor av typen SMR (Små Modulære Reaktorer).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg