Kjernekraft i Danmark

Danmark har ingen kjernekraftproduksjon, men var lenge et foregangsland når det gjaldt forskning på kjerneenergi. Dette skyldes ikke minst den danske fysikeren og nobelpristakeren Niels Bohr. I 1920 grunnla han instituttet Universitetets Institut for Teoretisk Fysik, som nå kalles for Niels Bohrs Institut. Instituttet tiltrakk seg fysikere fra hele Europa og spilte en viktig rolle i utviklingen av teorien bak atomfysikk og kvantefysikk.

Niels Bohr var også en av initiativtagerne til å opprette Risø forskningssenter som opprinnelig het Atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø. Forskningssenteret skulle forske på sivil utnyttelse av kjerneenergi, og ble innen 1960 utstyrt med tre forsøksreaktorer på henholdsvis 2 kW, 5 MW og 10 MW. Oljekrisen i 1973 og den påfølgende debatten i Danmark om kjernekraftens fremtid førte imidlertid til at det danske Folketinget i 1985 vedtok at landet ikke skulle bygge ut noen kjernekraftverk. I stedet ble det gjennomført en omfattende utbygging av kullkraftverk samtidig som energiforskningen ble rettet mot alternative energiformer, i særlig grad vindkraft. Forskningssenterets opprinnelige hovedaktivitet ble derfor lagt ned og de tre forsøksreaktorene stengt, den siste i 2002.

Dansk elektrisitetsforsyning

Det danske forbruket av elektrisk energi har endret seg lite de siste årene og har ligget på rundt 5 600 kWh per innbygger per år. Dette tallet er lavt sammenlignet med andre nordiske land og skyldes at de danske elprisene har vært blant de høyeste i verden. Etter oljekrisen ble kullkraft den dominerende form for kraftproduksjon, men en vedvarende satsing på å bygge ut landets vindkraftressurser har gjort at landet nå er verdens største vindkraftprodusent regnet per innbygger.

I 2013 var samlet kraftproduksjon 34,6 TWh hvorav 14,3 TWh kom fra kullkraftverk, mens vindkraft bidro med 11,1 TWh. Andre energikilder var naturgass og bioenergi. Den danske regjerings ambisjon er at innen 2020 skal 50 prosent av produsert elektrisk energi være basert på vindkraft.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg