I Argentina har veksten i forbruket av elektrisk energi vært sterk. Fra 2002 til 2007 økte forbruket per innbygger med 30 prosent til 2 600 kWh per år. Kraftproduksjonen i 2012 var 135 TWh, hvorav 73 TWh kom fra gasskraftverk, 30 TWh var vannkraft, mens 6,4 TWh var kjernekraft som utgjorde knappe 5 prosent av landets samlede kraftproduksjon. Etter at en ny reaktor ble satt i drift i 2014, er det ventet at andelen kjernekraft vil øke til nærmere 10 prosent. Regjeringens planer for utbygging av ny kapasitet vil medføre at denne andelen vil øke ytterligere til rundt 15 prosent.

Argentinas interesse for kjerneenergi går tilbake til 1950-tallet. Landets energikommisjon CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) ble etablert i 1950 og ble fulgt opp av en rekke forskningsaktiviteter samt oppføring av flere forskningsreaktorer. Landet har i dag fem forskningsreaktorer som driftes av CNEA.

På 1960–tallet ble interessen i større grad rettet mot hvordan kjerneenergi kunne brukes til kraftproduksjon. Landet bestemte seg tidlig for en strategi med bruk av tungtvannsreaktorer, og da det første kjernekraftverket Atucha 1 skulle bygges, valgte man til slutt en tysk konstruksjon. Atucha kraftverk ble bygd nær Lima, 100 km nordvest av Buenos Aires. Kraftverket, som også er kjent under navnet Peron, kom i drift i 1974 og er Sør-Amerikas første kjernekraftverk. 

I 1967 ble det tatt et initiativ for å bygge et større kraftverk ved Embalse i Córdoba-regionen. Denne gang ble den kanadiske CANDU-reaktoren valgt, som også er en tungtvannsreaktor. Kraftverket kom i kommersiell drift i 1984 og drives med naturlig uran. Kraftverket har gjennomgått flere oppgraderinger, blant annet med sikte på å forlenge levetiden med 25 år.

Et tredje kraftverk, Atucha 2, også kalt Kirchner, ble bestilt i 1979. Reaktoren skulle være en større versjon av Atucha 1 og i samarbeid med Siemens KWU startet byggingen i 1981. Fremdriften ble imidlertid hemmet av sviktende finansiering som førte til at arbeidet ble avbrutt i 1994, selv om anlegget da var mer enn 80 prosent fullført.

I august 2006 kunngjorde regjeringen en ny strategisk plan for utbygging av landets kjernekraftsektor. Kjernekraft skal i henhold til denne planen være en viktig del av den nye produksjonskapasiteten som er nødvendig for å møte et økende behov for elektrisk energi. Planen omfattet også fullførelsen av Atucha 2. Arbeidet med dette kraftverket ble gjenopptatt og fullført i 2014.

Carem-reaktoren (CAREM - Central ARgentina de Elementos Modulares) er en argentinsk forskningsreaktor som opprinnelig ble utviklet på oppdrag fra den argentinske marinen for å gi kraft til ubåter.

Reaktoren ble første gang presentert for offentligheten i 1984, men prosjektet ble senere stanset av politiske grunner. Arbeidet ble gjenopptatt etter 2006 og det arbeides nå med å bygge en småskala prototyp av CAREM-reaktoren ved Atucha-anlegget. Reaktoren er en modulær 100 MWt trykkvannsreaktor for produksjon av 25 MWe elektrisk energi eller som del av et avsaltingsanlegg. Reaktoren er utviklet av CNEA og mange av komponentene vil være basert på innenlandsk produksjon.

Prototypen, som av IAEA er notert som en forskningsreaktor, vil senere bli fulgt opp av en større versjon i størrelsesorden 100 MWe eller 200 MWe. Det antydes at en slik reaktor vil bli bygd ved grenseelven Paraguay elv. Paraguay har i den forbindelse uttrykt bekymringer for prosjektet. Mulighetene for å kunne eksportere denne reaktoren er vurdert, og det er innledet et samarbeid med Saudi-Arabia med tanke på landets behov for avsaltingsanlegg.

Kjernereaktor Modell MWe I drift
Atucha 1 (Peron) PHWR (Siemens)    335 1974
Atucha 2 (Kirchner) PHWR (Siemens)    692 2014
Embalse PHWR (CANDU-6)    600 1983
Sum 1 627

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.