Med Mexicos rike forekomster av hydrokarboner er landet blitt en betydelig energieksportør. Rikelig tilgang på billig naturgass preger også landets innenlandske energipolitikk der gasskraft nå, i 2013, utgjør 55 prosent av landets samlede kraftproduksjon på 298 TWh. Kjernekraften bidro med 11,8 TWh (4 prosent). Forbruket per innbygger er 1960 kWh per år og det er ventet at dette vil øke i betydelig grad.

Mexicos interesse for kjerneenergi går tilbake til 1956 da landets nasjonale kommisjon for kjerneenergi (CNEN) ble etablert. Organisasjonen fikk det overordnede ansvaret for alle kjerneaktiviteter i landet. Det statlige kraftselskapet CFE fikk tildelt oppgaven med å drifte fremtidige kjernekraftverk.

I 1972 ble det besluttet å bygge landets første kjernekraftverk ved Laguna Verde. Anlegget besto opprinnelig av to kokvannsreaktorer, hver med en ytelse på 654 MWe. Disse ble senere oppgradert og i 2013 var reaktorenes størrelse økt til cirka 800 MWe. Levetiden ble forlenget til 40 år.

Til tross for rikelig tilgang på egne energiressurser ser landet et behov for på sikt å redusere avhengigheten av fossil energi. Problemer knyttet til utslipp av klimagasser har også fått økende oppmerksomhet. I denne forbindelse har regjeringen i Mexico utarbeidet flere scenarier for hvordan ny karbonfri kraftproduksjon kan bringes inn i det mexicanske produksjonssystemet. Her vil både kjernekraft og vindkraft spille en viktig rolle. De mest ambisiøse planene gikk ut på å bygge 10 nye kjernekraftverk innen 2028. Det ville gjøre det mulig å møte det økende kraftbehovet i tiden fremover uten å øke utslippene av klimagasser. Imidlertid har lave gasspriser den senere tid medført at en beslutning om å bygge ut ny kjernekraftkapasitet er utsatt.

Et første skritt som vurderes er å bygge to nye reaktorer ved kraftverket i Laguna Verde. På lengre sikt vil Mexico også ta i bruk små reaktorer som for eksempel av typen IRIS. Mexico deltar i utviklingen av denne reaktoren.  Små reaktorer er særlig tenkt brukt for produksjon av ferskvann til jordbruk i avsaltingsanlegg.

Reaktor Type MWe I drift Stenges
Laguna Verde 1   BWR    800   1989    2029
Laguna Verde 2   BWR    800   1994    2034
SUM      2 1 600

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.