Bulgaria har ett kjernekraftverk som har to kjernereaktorer i drift, og som bidrar med rundt en tredel av landets produksjon av elektrisk energi. Regjeringen ønsker å øke bidraget fra kjernekraft, men mangler finansiering. Planer om et nytt kjernekraftverk er lagt fram, men en ny reaktor ved det eksisterende kraftverket er mer sannsynlig.

Bulgaria var tidligere en stor eksportør av elektrisk energi, men etter at landet ble pålagt å stenge flere av sine kjernereaktorer i 2006, ble kraftsituasjonen betydelig svekket. I 2015 var elektrisitetsproduksjonen 49 TWh, der 22 TWh (45 prosent) kom fra landets kullkraftverk, i hovedsak basert på brunkull, og 15 TWh (31 prosent) fra landets kjernekraftverk. Vannkraft bidro med 6 TWh (12 prosent), gasskraftverk med 2 TWh (4 prosent) og ny fornybar energi med 3 TWh (6 prosent). Med en netto eksport på 10 TWh var det innenlandske forbruket på 28 TWh. Forbruket per innbygger er rundt 3900 kWh.

Den bulgarske regjeringens interesse for å bruke kjerneenergi til produksjon av elektrisk energi går tilbake til 1950-tallet. To forskningsreaktorer ble satt i drift i 1961, og i 1966 ble det inngått en avtale med daværende Sovjetunionen om leveranse av kommersielle kjernereaktorer. På den tiden hadde ikke Bulgaria et eget reguleringsregime for drift av kjernekraftverk, hvorved man i stedet fulgte de standarder som gjaldt for Sovjetunionen.

De to første reaktorene, som var av typen VVER-440, modell V-230, ble satt i drift i henholdsvis 1974 og 1975. To etterfølgende reaktorer kom i drift i 1981 og 1982. Modellen var den samme som for de to første, men kjernekraftsikkerheten ble vesentlig forbedret ved å innlemme elementer og sikkerhetssystemer fra den etterfølgende modell V-213. De to siste reaktorene, som ble levert i 1988 og 1993, var av en større og mer moderne type; VVER-1000, modell V-230. Reaktorene er samlet i kjernekraftverket Kozloduy, som ligger ved Donau på grensen til Romania.

Under forhandlingene om medlemskap i EU måtte Bulgaria forplikte seg til å stenge fire av Kozloduy-kraftverkets seks reaktorer, da de ikke tilfredsstilte EUs krav til sikkerhet og man ikke anså det realistisk å oppgradere dem til vestlig standard. Forsøk på å oppgradere dem ble likevel gjort, men alle fire reaktorene måtte likevel stenges ved Bulgarias inntreden i EU i 2007. Nedstengningen av reaktorene skapte en merkbar knapphet på elektrisk energi på Balkan. Den bulgarske regjeringen forsøkte derfor å reforhandle avtalen med EU med sikte på å forlenge levetiden for reaktor 3 og 4 til 30 år, men dette førte ikke fram.

Det er også gjennomført et moderniseringsprogram for reaktor 5 og 6, slik at sikkerheten ved disse enhetene nå tilfredsstiller internasjonale standarder. I tillegg ble det i 2016 inngått en avtale med det russiske selskapet Rusatom Service om å oppgradere reaktor 5 og 6 slik at levetiden kan forlenges til 60 år. Arbeidet er ventet å ta 30 måneder.

Et nytt kjernekraftverk ble planlagt ved Belene, også nær Donaus grense mot Romania. Arbeidet startet i 1980, men ble avbrutt i 1991 grunnet sviktende finansiering. Arbeidet ble gjenopptatt i 2008 med sikte på ferdigstillelse i 2013, men igjen ble arbeidet avbrutt. I 2018 ble det nok en gang blåst liv i planene etter at det kinesiske energiselskapet CNNC kunngjorde sin interesse for å bygge kraftverket. Dette førte til at parlamentet i juni 2018 vedtok å gjenoppta arbeidet med å finne en investor.

Det er også åpnet for at et nytt kjernekraftanlegg i stedet skal bygges som en reaktor nummer 7 og eventuelt 8 ved Kozloduy-kraftverket. Reaktoren(e) vil bli bygd etter rene markedsprinsipper, uten statlige midler eller garantier. Det søkes derfor etter en tredjepartsinvestor. Flere leverandører har meldt sin interesse, blant annet Westinghouse som imidlertid selv ikke ønsker å investere i prosjektet. Det antydes at anleggsarbeidet tidligst kan begynne i 2020.

Reaktor Type MWe I drift Stenges/stengt
Kozloduy 1 PWR 408 1974 Stengt: 2002
Kozloduy 2 PWR 408 1975 Stengt: 2002
Kozloduy 3 PWR 408 1981 Stengt: 2006
Kozloduy 4 PWR 408 1982 Stengt: 2006
Kozloduy 5 PWR 953 1987 2027*)
Kozloduy 6 PWR 953 1991 2019*)
Sum i drift 2 1906

*) Det arbeides med å forlenge driftstillatelsen for reaktor 5 og 6 til henholdsvis 2047 og 2051.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.