Bulgaria var tidligere en stor eksportør av elektrisk energi, men etter at landet ble pålagt å stenge flere av sine kjernereaktorer i 2006, ble kraftsituasjonen betydelig svekket. I 2012 var elektrisitetsproduksjonen 47 TWh, der 23 TWh (49 %) kom fra landets kullkraftverk i hovedsak basert på brunkull, mens kjernekraften bidro med 15 TWh (32 %).

Den bulgarske regjeringens interesse for å bruke kjerneenergi til produksjon av elektrisk energi går tilbake til 1950-tallet. To forskningsreaktorer ble satt i drift i 1961, og i 1966 ble det inngått en avtale med daværende Sovjetunionen om leveranse av kommersielle kjernereaktorer. På den tiden hadde ikke Bulgaria et eget reguleringsregime for drift av kjernekraftverk hvorved man i stedet fulgte de standarder som gjaldt for Sovjetunionen. De to første reaktorene, som var av typen VVER-440, modell V-230, ble satt i drift i henholdsvis 1974 og  1975. To etterfølgende reaktorer kom i drift i 1981 og 1982. Modellen var den samme som for de to første, men kjernekraftsikkerheten ble vesentlig forbedret ved å innlemme elementer og sikkerhetssystemer fra den etterfølgende modell V-213. De to siste reaktorene, som ble levert i 1988 og 1993, var av en større og mer moderne type; VVER-1000, model V-230. Reaktorene er samlet i kjernekraftverket Kozloduy som ligger ved Donau på grensen til Romania.

Under forhandlingene om medlemskap i EU måtte Bulgaria forplikte seg til å stenge fire av Kozloduy-kraftverkets seks reaktorer, da de ikke tilfredsstilte EUs krav til sikkerhet og man ikke anså det realistisk å oppgradere dem til vestlig standard. Forsøk på å oppgradere dem ble likevel gjort, men alle 4 reaktorene måtte likevel stenges ved Bulgarias inntreden i EU i 2007. Nedstengningen av reaktorene skapte en merkbar knapphet på elektrisk energi på Balkan. Den bulgarske regjeringen prøvde derfor å reforhandle avtalen med EU med sikte på forlenge levetiden for reaktor 3 og 4 til 30 år, men dette førte ikke fram.

Det er også gjennomført et moderniseringsprogram for reaktor 5 og 6 slik at sikkerheten ved disse enhetene nå tilfredsstiller internasjonale standarder.

Et nytt kjernekraftverk ble planlagt ved Belene, også nær Donaus grense mot Romania. Arbeidet startet i 1980, men ble avbrutt i 1991 grunnet sviktende finansiering. Arbeidet ble gjenopptatt i 2008 med sikte  på ferdigstillelse i 2013, men igjen ble arbeidet avbrutt. I stedet åpnet myndighetene for å bygge den nye reaktoren som en reaktor nummer 7 ved Kozloduy-kraftverket. Kraftverket vil bli bygd etter rene markedsprinsipper uten statlige midler eller garantier. Det søkes derfor etter en tredjepartsinvestor. Flere leverandører har meldt sin interesse og det antydes at anleggsarbeidet kan begynne i 2018.

Reaktor Type MWe I drift Stenges(t)
Kozloduy 1 PWR    408   1974   2002
Kozloduy 2 PWR    408   1975   2002
Kozloduy 3 PWR    408   1981   2006
Kozloduy 4 PWR    408   1982   2006
Kozloduy 5 PWR    953   1988   2018*)
Kozloduy 6 PWR    953   1993   2023*)
Sum i drift   2 1 906

*) Planer foreligger om å forlenge levetiden med 20 år

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.