Kjernekraft i Taiwan

Taiwan har fire kjernereaktorer i drift med en samlet ytelse på 3,7 GWe. Kjernekraft har bidratt med rundt 15 prosent av landets produksjon av elektrisk energi, men etter at to reaktorer ble stengt ned i 2019 er kjernekraftens andel redusert til rundt 10 prosent.

Energiforsyning i Taiwan

Taiwan har få innenlandske energiressurser og 98 prosent av energiforbruket er basert på import. Forbruket er økende grunnet en stadig mer industrialisert økonomi. I perioden 1992-2012 økte energiforbruket med 3,5 prosent per år. Elektrisitetsforbruket økte med 4,4 prosent per år i samme periode og i 2017 var forbruket per innbygger 10 700 kWh. Kjernekraft har spilt en viktig rolle og utgjorde 14 prosent av landets samlede kraftproduksjonen i 2015. I 2017 var kjernekraftens andel redusert til 8 prosent i 2017. Nedgangen skyldes nedstengning av to reaktorer, men også at noen andre reaktorer i perioder var ut av drift.

I 2017 produserte Taiwan 270 TWh elektrisk energi, der kullkraft sto for 126 TWh, gasskraft (LNG) bidro med 93 TWh, mens produksjonen av kjernekraft var 22,5 TWh. Fornybar energi, hovedsakelig vannkraft, utgjorde 6 prosent (16 TWh). Landets økende energiforbruk har gjort at utslippet per innbygger av klimagassen CO 2 nå er tre ganger høyere enn gjennomsnittet i verden, og fortsatt øker dette utslippet.

Utbygging av kjernekraft

Landet har seks reaktorer fordelt på tre kjernekraftverk. Ett av kraftverkene ble nedlagt i 2019. Kraftverkene driftes av det statlige kraftselskapet Taipower. Den første reaktoren kom i kommersiell drift i 1978 og de taiwanske kjernekraftverkene har siden vært en pålitelig leverandør av kraft med en kapasitetsfaktor som har økt fra 70 prosent på 1980-tallet til 90 prosent på 1990-tallet. Med reaktorer som nå er nedskrevet er kraftproduksjonen svært konkurransedyktig. I 2008 ble produksjonskostnadene, regnet i USD, beregnet til 1,9 cent/kWh (15 øre/kWh). Dette er langt lavere enn gjennomsnittskostnadene for landets kraftproduksjon som er beregnet til 7,0 cent/kWh. Kullkraftkostnadene er beregnet til 5,8 cent/kWh, mens gasskraft (LNG) koster 11,25 cent/kWh.

Et nytt kjernekraftverk ved Lungmen nær Taipei er under oppføring. Arbeidet startet i 1999 og målet var å fullføre anlegget innen 2004. Planen var å utstyre kraftverket med 2 ABWR-reaktorer, hver med en ytelse på 1 300 MW e (netto). Prosjektet har møtt stor motstand i deler av befolkningen, noe som førte til at anleggsarbeidet ble avbrutt flere ganger. Motstanden fikk fornyet styrke i kjølvannet av Fukushima-ulykken. Videre arbeid med kraftverket er satt på vent i påvente av en folkeavstemming om kraftverkets fremtid som skal gjennomføres i løpet av 2019.

Mye av motstanden mot kjernekraft i Taiwan har sammenheng med at landet ligger i et jordskjelvutsatt område. Etter Fukushima-ulykken er det gjennomført en revurdering av sikkerheten ved kjernekraftverkene og det overveies om det skal gjennomføres ekstra sikkerhetstiltak med tanke på mulige jordskjelv og tsunamier. Etter valget i 2016 gikk regjeringen inn for å fase ut kjernekraft innen 2025. Dette vil etter de bereninger som er foretatt landest økonomidepartemet føre til en økning av prisen på elektrisitet med 10 prosent, en nedgang i Taiwans bruttonasjonalprodukt på 0,5 prosent og en økning av CO2-utslippene med 15 prosent. En folkeavstemming som ble avholdt i 2018, viste at 58 prosent ønsket å videreføre kjernekraft som en viktig del av landets kraftproduksjon.

Kjernereaktorer i Taiwan

Kjernereaktor Type MWe I drift Stengeår
Chinshan 1 BWR 604 1978 2018
Chinshan 2 BWR 604 1979 2019
Kuosheng 1 BWR 948 1981 2021
Kuosheng 2 BWR 948 1983 2023
Maanshan 1 PWR 900 1984 2024
Maanshan 2 PWR 923 1985 2025
Sum (i drift) 4 3719

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg