Kjernekraft i De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater, FAE, har én kjernereaktor i drift, og tre som er under utbygging og som ventes å komme i drift i nær fremtid.

Energiforbruk i FAE

I 2017 var landets samlede produksjon av elektrisk energi 136 TWh, hvorav 98 prosent ble produsert med bruk av naturgass. Når de nye kjernereaktorene er ferdig utbygd, er det ventet at de vil bidra med nær 25 prosent av landets kraftproduksjon. Forbruket av elektrisk energi er per capita 11 300 kWh. Veksten i forbruket har vært på rundt 9 prosent per år, og det ventes en fortsatt høy forbruksveksten. Landet er blant annet sterkt avhengig av elektrisitet til sin vannforsyning som i stor grad er basert på avsalting av havvann.

Utbygging av kjernekraft

FAE er medlem av Golfrådet som i 2006 igangsatte en mulighetsstudie om fredelig utnyttelse av kjerneenergi. Dette ble gjort i samråd med IAEA, og alle seks medlemmene av Golfrådet har undertegnet Ikke-spredningsavtalen.

De føringer som er trukket opp i mulighetsstudien er fulgt opp i FAE med et policydokument som ble offentliggjort i 2008. Her legges det opp til at andelen naturgass i kraftproduksjonen skal reduseres til 50 prosent. Import av kull er forkastet som et alternativ av hensyn til miljø og energisikkerhet. En energiplan som ble lagt frem i 2017 viser at en investeringsramme på 163 milliarder US dollar er nødvendig for at halvparten av produksjonen av elektrisk energi skal komme fra enten kjerneenergi eller fornybar energi i 2050. Kjernekraft blir vurdert som et utprøvd, miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ som kan bli et viktig bidrag i produksjonen av grunnlast og for å sikre landets energiforsyning i fremtiden. En meningsundersøkelse som ble gjennomført i 2017 viser at over 80 prosent av befolkningen støtter utbygging av kjernekraft.

På denne bakgrunn inviterte FAE ni selskaper til å komme med tilbud om å bygge landets første kjernekraftverk. I desember 2009 ble det besluttet å gi et oppdrag til et konsortium ledet av det sørkoreanske selskapet KEPCO (Korea Electric Power Corporation). Oppdraget har en ramme på 20 milliarder US dollar, og omfatter fire reaktorer som til sammen vil ha en ytelse på 5,6 GW e. Kraftverket, som går under navnet Barakah kjernekraftverk, er lokalisert 300 km vest for Abu Dhabi by. Arbeidet startet juli 2012 og den første reaktoren kom i produksjon august 2020.

Kjernereaktorer i FAE

Reaktor Type MWe*) Byggestart I drift
Barakah 1 APR-1400 1 400 2012 2020
Barakah 2 APR-1400 1 400 2013
Barakah 3 APR-1400 1 400 2014
Barakah 4 APR-1400 1 400 2015
SUM 5 600

*) Brutto ytelse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg