Kjernekraft i De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater, FAE, har ingen kjernekraftverk i drift, men har innledet et omfattende program for utbygging av kjernereaktorer.

I 2012 var landets produksjon av elektrisk energi 101 TWh, hvorav 98 % ble produsert med bruk av naturgass. Veksten i forbruket har de siste årene vært på hele 9 % per år, og det antas at produksjonskapasiteten må øke fra 19 GW e i 2012 til 40 GWe innen 2020 for å møte fremtidens energibehov. Landet er blant annet sterkt avhengig av elektrisitet til sin vannforsyning som i stor grad er basert på avsalting av havvann.

FAE er medlem av Golfrådet som i 2006 igangsatte en mulighetsstudie om fredelig utnyttelse av kjerneenergi. Dette ble gjort i samråd med IAEA, og alle seks medlemmene av Golfrådet har undertegnet Ikke-spredningsavtalen.

De føringer som er trukket opp i mulighetsstudien er fulgt opp i FAE med et policydokument som ble offentliggjort i 2008. Her legges det opp til at andelen naturgass i kraftproduksjonen skal reduseres til 50 %. Import av kull er forkastet som et alternativ av hensyn til miljø og energisikkerhet, og det antas at fornybar energi kan bidra med 6-7 % av kraftbehovet i 2020. Kjernekraft blir vurdert som et utprøvd, miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ som kan bli et viktig bidrag i produksjonen av grunnlast og for å sikre landets energiforsyning i fremtiden.

På denne bakgrunn inviterte FAE ni selskaper til å komme med tilbud om å bygge landets første kjernekraftverk. I desember 2009 ble det besluttet å gi et oppdrag til et konsortium ledet av det sørkoreanske selskapet KEPCO (Korea Electric Power Corporation). Oppdraget har en ramme på USD 20 milliarder, og omfatter fire reaktorer som til sammen vil ha en ytelse på 5,6 GWe. Kraftverket, som går under navnet Barakah kjernekraftverk, er under bygging 300 km vest for Abu Dhabi by. Arbeidet startet i juli 2012 og den første reaktoren ventes å komme i produksjon innen 2017.

Planlagte kjernereaktorer i FAE

Reaktor Type MWe Byggestart I drift
Barakah 1 APR-1400 1 400 2012 2017
Barakah 2 APR-1400 1 400 2013 2018
Barakah 3 APR-1400 1 400 2014 2019
Barakah 4 APR-1400 1 400 2015 2020
SUM 5 600

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg