Kull er den dominerende energiressursen i Sør-Afrika og står for nesten 70 % av landets energiforbruk. Dette preger også landets system for produksjon av elektrisk energi der flere store kullkraftverk er bygd nær landets mange kullgruver. I 2012 sto kullkraftverkene for mer enn 92 % av landets samlede kraftproduksjon på 258 TWh. Bidraget fra kjernekraft var 13 TWh, som utgjorde 5 %.

Sør-Afrika er det eneste landet i Afrika som har kjernereaktorer i kommersiell drift. Landets kjernekraftverk, Koeberg, kom i drift i 1984. Kraftverket har to trykkvannsreaktorer med en samlet kapasitet på 1830 MWe.

For å møte det fremtidige behovet for elektrisk energi er det de siste årene lagt frem en rekke planer for videre kraftutbygging. I 2008 annonserte det statlige kraftselskapet, Eskom, planer om å bygge ut produksjonskapasiteten med 40 GWe innen 2025, hvorav halvparten skulle være kjernekraft. Disse ambisjonene ble ikke fulgt opp. Så langt er planene konkretisert til en utbygging på 9 600 MWe ny kjernekraft i løpet av de kommende 10 år. Noen endelig beslutning er likevel ikke tatt, noe som tilskrives vanskeligheter med finansieringen.

Fra 1993 til 2010 arbeidet Eskom, i samarbeid med blant annet det internasjonale selskapet Westinghouse , med å utvikle et innovativt demonstrasjonsanlegg basert på en pebble bed reaktor. Dette prosjektet er imidlertid stanset av regjeringen i Sør-Afrika, blant annet med henvisning til manglende interesse fra potensielle kunder. Dessuten ville finansieringen bli krevende da mye arbeid gjenstod før reaktoren kunne realiseres.

Sør-Afrika har store uranressurser og noe av dette blir i dag utvunnet som et som et biprodukt i gull- og kobbergruvene. Årlig produksjon er cirka 600 tonn uran (U3O8) som utgjør 1 % av verdens samlede uranutvinning.

Kjernereaktor Type MWe I drift Stenges
Koeberg 1  PWR    930   1984    2024
Koeberg 2  PWR    900   1985    2025
SUM    2 1 830

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.