Lavangen

Lavangen, Loabát; kommune i Troms fylke. Kommunen ligger i Sør-Troms omkring fjorden Lavangen. Egen kommune 1907, skilt fra Ibestad. Slått sammen med Salangen 1964, men igjen skilt ut som egen kommune i 1977.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 4 artikler: