Våpenhus, vindfang foran hovedinngangen til kirken, der man i eldre tid skulle sette fra seg sine våpen når man gikk inn i kirkehuset.