Salangen er en fjord i Salangen kommune, Troms. Den danner fortsettelsen av Astafjorden mot nordøst, fra Mjøsundet til munningen av Sagfjorden mellom Forøya og fastlandet. Total lengde inkludert den indre delen, Sagfjorden, er ca. 16 km. Sagfjorden har et sørøstlig løp inn til tettstedet Sjøvegan ved munningen av Salangselva.