Johannes, mannsnavn, gresk-latinsk form av hebraisk Johanan, 'Gud er nådig'. Brukt som døpenavn i Norge fra 1000-tallet, men som regel i forkortet form. Navnet har vært meget populært i den kristne verden, og forekommer i norsk i en rekke varianter: Johan, Jon, John, Jan, Jo, Johs, Jens, Hans, Ivan, og kvinnenavnene Johanne, Hanne, Janne, Jonna. Navnedag 24. juni, jonsok, andre festdager er 29. august og 27. desember.