Kristendommens historie

Første halvdel av det første årtusen e.Kr. var preget av kirkens gjennombrudd og konsolidering, både sosialt, politisk og teologisk. Annen halvdel bar derimot preg av en voksende splittelse mellom kirken i den vestlige og den østlige del av middelhavsområdet. Kirken i vest fikk en sentralisert struktur underlagt biskopen av Roma (paven). Den benyttet latin som kirkespråk og kom snart til å utvide sitt område til de germanske folkene i Nord-Europa. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hallgeir Elstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 1 kategorier:

  1. Tidlig kristendom

Inneholder 194 artikler: