Børs og finans

En børs er en markedsplass for omsetning av verdipapirer og varer. Det skilles mellom ulike typer børser ut fra hva som omsettes:Fonds- eller aksjebørs: handel med aksjer, obligasjoner, finansielle futures, opsjoner og andre derivaterValutabørs: valutahandelVarebørs eller råvarebørs: spot- og futureshandel. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Espen Sirnes

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Historiske begreper innen børs og finans

Inneholder 100 artikler:

C

  1. corner