Blankokreditt, kreditt uten annen sikkerhet enn debitors vilje og evne til å betale.