Aksjefond, verdipapirfond som hovedsakelig plasserer andelseiernes innskudd i aksjer.