Fondsaktiv, fellesbetegnelse på aksje, obligasjon o.l. Betegnelsen ble innført i forbindelse med etablering av Verdipapirsentralen for å beskrive et «papirløst verdipapir».