Risikokapital (engelsk: venture capital), kapital investert i et prosjekt med stor risiko for tap, særlig kapital investert i ny type virksomhet.