Diskonto, diskontobeløp, uopptjent rente, rentefradrag som gjøres ved betaling av en gjeld før forfall, og især den rente som kommer til fradrag i en veksels pålydende ved omsetning i en bank før forfallsdag (diskontering).