Hypotekbank er en bank som yter langsiktige lån mot pant i fast eiendom eller, for skipshypotekbanker, i skip. Dette inngår i dag i ordinær bankvirksomhet, og benevnelsen er derfor ikke lenger i bruk.