Long, uttrykk fra krafthandel og børs. Hvis du er "long" har du kjøpt et produkt eller et verdipapir med forventning om at det skal stige i pris eller verdi, slik at du på et senere tidspunkt kan selge det med fortjeneste. Se også short.