Valutaklausul, valutaerklæring, påtegning på en veksel av trassenten om at remittenten (den som mottar vekselen) har ytet vederlag for beløpet. De mest vanlige uttrykket er Valuta mottatt når man ikke nærmere angir hvordan vederlaget er ytet, Valuta i varer når vekselen er utstedt for varer levert av remittenten og Valuta i regning når beløpet debiteres remittenten i mellomregning.