Statssertifikat, kortsiktig omsettelig lånedokument utstedt av staten, med løpetid inntil 12 måneder. Utstedes dels for å dekke kortsiktige finansieringsbehov for statskassen og dels for å påvirke likviditetsforholdene i pengemarkedet. I Norge ble de første statssertifikater utstedt januar 1985.