Allmennaksjeselskap, ASA, et selskap med bestemt kapital fordelt på en eller flere aksjer. Deltakerne, aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

For å være et allmennaksjeselskap, og ikke et aksjeselskap, må selskapet i vedtektene være betegnet som et allmennaksjeselskap og være registret som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret.

Allmennaksjeselskapsformen tar særlig sikte på selskaper med mange aksjonærer, typisk børsnoterte selskaper og andre selskaper som henvender seg til allmennheten.

Det er imidlertid ikke noe rettslig til hinder for at et allmennaksjeselskap bare har en eller et fåtall aksjonærer.

Det var i 2015 registrert 238 allmennaksjeselskaper i Norge. Det er mer enn en halvering siden 2003, hvor antallet var 554. Sammenliknet med antallet aksjeselskaper, som i 2015 var over 264 000, er det få allmennaksjeselskaper. 

Allmennaksjeselskaper reguleres av allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr 45.

Lovreglene om allmennaksjeselskaper er i hovedtrekkene de samme som for aksjeselskaper. På enkelte punkter skiller imidlertid allmennaksjeselskapene seg fra aksjeselskapene.

De viktigste forskjellene er disse:

  • Bare i allmennaksjeselskaper kan allmennheten innbys til å tegne aksjer og bare allmennaksjeselskaper kan børsnoteres.

  • Minste aksjekapital i et allmennaksjeselskap er én million kroner. I allmennaksjeselskap er det obligatorisk å registrere aksjene i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen).

  • I allmennaksjeselskap er det begrenset adgang til å ha aksjer uten stemmerett eller med begrenset stemmevekt.

  • I et allmennaksjeselskap skal det alltid være minst tre styremedlemmer og det skal alltid være en daglig leder. Siden 2006 har det vært lovpålagt for allmennaksjeselskaper å ha 40 prosent representasjon av begge kjønn i styret.

  • Reglene om fusjon og fisjon er noe mer komplisert enn for aksjeselskaper.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.