Allmennaksjeselskap er en norsk organisasjonsform som brukes av børsnoterte selskap. Allmennaksjeselskap forkortes ASA og reguleres av allmennaksjeloven.

Faktaboks

Også kjent som
ASA

Et ASA fungerer i hovedsak som et vanlig aksjeselskap (AS), ved at aksjonærene ikke er ansvarlig for gjelden i selskapet. Allmennaksjeloven gir imidlertid bedre beskyttelse til små aksjonærer ved at det er mindre frihet til å velge organisering enn i aksjeloven.

For å være et allmennaksjeselskap og ikke et aksjeselskap må selskapet i vedtektene være betegnet som et allmennaksjeselskap og være registret som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret.

Allmennaksjeselskapsformen tar særlig sikte på selskaper med mange aksjonærer, typisk børsnoterte selskaper og andre selskaper som henvender seg til allmennheten.

Det er imidlertid ikke noe rettslig til hinder for at et allmennaksjeselskap bare har én eller et fåtall aksjonærer.

I 2021 var det registrert 229 allmennaksjeselskaper i Norge. Det er mer enn halvering siden 2003, da antallet var 554. Sammenliknet med antallet aksjeselskaper, som i samme periode var over 360 000, er det få allmennaksjeselskaper.

Lovgivning

Allmennaksjeselskaper reguleres av allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr. 45.

Lovreglene om allmennaksjeselskaper er i hovedtrekkene de samme som for aksjeselskaper. På enkelte punkter skiller imidlertid allmennaksjeselskapene seg fra aksjeselskapene.

De viktigste forskjellene er disse:

  • Bare i allmennaksjeselskaper kan allmennheten innbys til å tegne aksjer, og bare allmennaksjeselskaper kan børsnoteres.
  • Minste aksjekapital i et allmennaksjeselskap er én million kroner. I allmennaksjeselskap er det obligatorisk å registrere aksjene i et verdipapirregister (Euronext VPS).
  • I allmennaksjeselskap er det begrenset adgang til å ha aksjer uten stemmerett eller med begrenset stemmevekt.
  • I et allmennaksjeselskap skal det alltid være minst tre styremedlemmer, og det skal alltid være en daglig leder. Siden 2006 har det vært lovpålagt for allmennaksjeselskaper å ha minst 40 prosent representasjon av begge kjønn i styret.
  • Reglene om fusjon og fisjon er noe mer komplisert enn for aksjeselskaper.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg