A viso, etter forevisning, etter sikt. En a viso-veksel forfaller en viss tid etter forevisning. Forfallsdagen beregnes med utgangspunkt i akseptens datum.