Vekselrytteri, vekselutstedelse og diskontering som ikke hviler på virkelig avsluttede forretninger, men som går ut på å reise penger til dekning av forfallen gjeld og til personlig forbruk.