Finansiell, som har med finanser og økonomi å gjøre.