Konvertibel obligasjon, lånebrev, utstedt av private selskaper, som eieren kan kreve ombyttet i aksjer i samme selskap etter en på forhånd fastsatt kurs.