Vinkulerte aksjer, aksjer som bare kan overdras med selskapets samtykke.