Kortsiktig omsettelig lånedokument med løpetid inntil 12 måneder. I Norge ble de første sertifikater utstedet av staten i januar 1985. Når en låntager tar opp sertifikatlån, utstedes det mange sertifikater samtidig, som kan kjøpes av forskjellige långivere. Minstegrensen for et sertifikat til den enkelte långiver er 1 mill. kr. Meglere og banker vil vanligvis forplikte seg til å holde bindende kjøps- og salgspriser for sertifikater i annenhåndsmarkedet. Derved blir sertifikatene meget likvide. Sertifikatmarkedet representerer for myndighetene et finanspolitisk instrument. Når Norges Bank kjøper eller selger statssertifikater, påvirkes likviditetsforholdene og pengemarkedsrentene.