Bankaksept, veksel som er akseptert av en bank. Bankaksept blir i regelen regnet som særlig sikre veksler og derfor lette å diskontere. Forekommer mest i forbindelse med remburs.