Blankoaksept, akseptpåtegning av veksel, hvor vekselbeløpet ennå ikke er påført.