Verdipapirfond, virksomhet som mottar kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer og som plasserer de mottatte beløp i verdipapirer.

Verdipapirfondene kan inndeles i følgende typer: Aksjefondobligasjonsfondpengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Virksomheten i verdipapirfondene er regulert ved Verdipapirfondloven. Et verdipapirfond skal ha et forvaltningsselskap som forretningsfører.

Ved utgangen av 2007 var det i Norge 23 forvaltningsselskaper som totalt forvaltet 415 verdipapirfond. I tillegg tilbyr en rekke utenlandske forvaltningsselskaper verdipapirfond i Norge.

Ved å kjøpe andeler i et verdipapirfond kan man spre sine midler på mange forskjellige verdipapirer og derved redusere risikoen sammenlignet med plassering i ett enkelt verdipapir.

Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til plasseringer i verdipapirfond enn til bankinnskudd. På den annen side vil plasseringer i verdipapirfond vanligvis gi en høyere forventet avkastning enn tradisjonelle bankinnskudd.

På 1990- og 2000-tallet har det funnet sted en kraftig økning både i antall verdipapirfond i Norge og i fondenes forvaltningskapital. I september 2006 kom forvaltningskapitalen for første gang over 300 milliarder kr. Det er først og fremst plasseringene i aksjefond som har økt i verdi, og en betydelig del av økningen skyldes høyere aksjekurser.

Ved utgangen av andre kvartal 2006 var 54 % av forvaltningskapitalen investert i aksjefond, 15 % i obligasjonsfond, 26 % i pengemarkedsfond og 4 % i kombinasjonsfond.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.