Vekselprotest, offentlig bevitnelse for manglende aksept eller betaling av en veksel, utstedt av notarius publicus, lensmann, evt. hovedstevnevitne eller stevnevitne. Vekselprotest er nødvendig for at vekseleieren skal kunne søke regress hos endossent, trassent eller annen vekselskyldner dersom ikke vekselen bærer påtegningen «uten protest».